Tydligare feedback i bildmarkeringar

Spel av speltypen bildmarkeringar har fått en uppdatering. Nu visas antalet försök/gissningar med hjärtan som på andra speltyper. Dessutom kan nu spelskaparen (när det skapas ett eget spel) välja om antalet extra försök ska vara begränsat per fråga eller per […]

Admin-funktion för skolor och kommuner

Vill ni få bättre koll på er skolas användning av Elevspel? Har ni en skoladministratör som behöer hantera klasser och grupper istället för lärarna själva? Nu kan ni som har plusmedlemskap av typerna Skola och Kommun gå till vår Skoladmin […]

Tydligare att en spelomgång inte klaras

När eleven spelar på en nivå i ett spel så visas det på många spel en förloppsindikator (eng. progress bar). Den visas grön så länge spelomgången är på väg att klaras, men blir röd när eleven gjort något fel så […]

Tydligare feedback i fritextspel

Det är egentligen ingen ny funktionalitet, men nu är det betydligt tydligare hur många chanser eleven har när en uppgift ska besvaras med fritext. Har eleven 4 chanser visas 3 hjärtan som försvinner för varje gång eleven stavar fel. Fortsätter […]

Ny speltyp – Länka ihop

Nu kan du som lärare skapa ett eget spel där eleven ska länka ihop rätt fråga med rätt svar. Du kan lägga in bilder, ljud och video samt välja om texterna ska kunna läsas upp eller inte. Ett tips är […]

Skapa frågor med dold text

Vi har nu uppgraderat speltyperna flervalsfrågor och frågor med fritextsvar genom att göra det möjligt att dölja antingen frågetexten och / eller svarsalternativen. När de döljs så går det endast att lyssna på texten. Det kan vara bra t.ex. när […]

Flera rätta svarsalternativ

I speltypen med fritextsvar så finns nu möjligheten att lägga in upp till 3 st korrekta svar. Förut har du som spelskapare varit tvungen att ange endast 1 korrekt svar. Det fungerar oftast bra, men ibland behöver vi kunna godkänna […]

Nytt ordspel och speltyp

Nu finns det en ny speltyp där du ska lista ut ett dolt svenskt ord. Spelet påminner om Mastermind där spelaren ska lista ut färgkoder. Här är det alltså svenska ord som gäller. Det finns många spelnivåer och de blir […]

Memory med talsyntes

En av våra populära speltyper har nu blivit ännu bättre. Spelnivåer med memory går nu att skapa med uppläst talsyntes av text. Det gör språkinlärningen ännu bättre då eleven får möjlighet att öva på uttal och använda fler sinnen. Det […]