Tydligare att en spelomgång inte klaras

När eleven spelar på en nivå i ett spel så visas det på många spel en förloppsindikator (eng. progress bar). Den visas grön så länge spelomgången är på väg att klaras, men blir röd när eleven gjort något fel så att omgången inte kommer räknas som avklarad.

Spelomgången går bra och eleven kan vara på väg att klara spelnivån.
Spelnivån kommer inte klaras denna gång, men eleven kan spela klart spelomgången.

Tänk på att i vissa spel och spelnivåer så har spelskaparen gett spelaren extraliv som markeras med hjärtan (som försvinner vid varje fel).

10