Uppdrag – Sammanställning samt uppskattad tidstgång

Nu får lärare en sammanställning över alla grupper samt inom vald grupp när läraren går in till sina uppdrag.

Om läraren går in på ett uppdrag så erhålls även en uppskattning på hur lång tid det kommer ta att genomföra uppdraget (mediantid). Vissa elever kommer behöva mer tid och andra mindre, men det bör ge en bra fingervisning om hur stort uppdraget blir och hur lång tid det kommer ta att klara av.

11