Kemi

Gratis spel inom  Kemi online. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Spela våra kemispel för att fördjupa dina kunskaper i kemi. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Kemi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Farosymboler

Farosymboler

Öva på farosymbolerna som finns på kemiska produkter. Vad betyder symbolerna?
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 9
Farosymboler Kemi i hemmet Hälsa Miljö
0%
Spela Vatten och luft

Vatten och luft

Spel på ämnet Vatten och luft som lär eleven om vattnets och luftens betydelse och funktion.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 4
Vatten Luft
0%
Spela Vatten - Begrepp

Vatten - Begrepp

Övar olika begrepp som behandlar ämnet vatten på olika sätt.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Vatten Begrepp
0%
Spela Frågor om vatten

Frågor om vatten

Testa dina kunskaper om vatten, fasövergångar och vattnets kretslopp. Lycka till!
5 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 5
Vatten Kretslopp Fasövergångar Faser
0%
Spela Syror och baser

Syror och baser

Öva på grunderna kring syror, baser och joner i detta spel.
5 spelnivåer. Årskurs 6 - Årskurs 9
Syror Baser Joner
0%
Spela Grundämnen och atomer

Grundämnen och atomer

Spelet tar upp de kemiska beteckningarna för våra grundämnen och vad atomer egentligen är.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Grundämne Atom Molekyl
0%
Spela Vilket grundämne

Vilket grundämne

Vilket grundämne har följande kemiska beteckning? Öva på de vanligaste grundämnena.
4 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 9
Grundämne Kemisk beteckning Periodiska systemet
0%
Spela Organisk kemi

Organisk kemi

Lär dig mer om livets kemi. Spelet tar upp enkla kolväten, alkoholer, estrar och annat smått och gott.
2 spelnivåer. Årskurs 7 - Gymnasiet
Kemi Kol Molekyler Alkoholer
0%
Spela Labutrustning

Labutrustning

Öva på vanlig utrustning som du använder när du labbar inom kemin.
4 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Labutrustning Materiel Utrustning
0%
Spela Atomer & molekyler

Atomer & molekyler

Testa dina kunskaper om vår minsta byggsten: atomen! Lycka till!
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Atom Molekyl
0%
Spela Kemins grunder, syror och baser

Kemins grunder, syror och baser

Repetera betydelsen för bland annat begreppen atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, surt och basiskt.
3 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 5
Atom Molekyl Grundämne Kemisk förening
0%
Spela Matens kemi

Matens kemi

Ett spel om matens kemi, dvs om kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler.
4 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Kolhydrater Proteiner Fetter Vitaminer
0%
Spela Periodiska systemet

Periodiska systemet

Lär dig ämnen och grupper i det periodiska systemet.
19 spelnivåer. Årskurs 8 - Gymnasiet
Periodiska systemet Grundämnen Metaller Icke-metaller
0%
Spela Kemi och miljö

Kemi och miljö

Öva på de grundläggande kunskaperna inom kemins värld.
2 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 6
Grundämnen Surt Basiskt Blandning
0%
Spela Blandningar och lösningar

Blandningar och lösningar

Träna på skillnader och likheter mellan blandningar och lösningar.
2 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Blandningar Lösningar
0%
Spela Kemiska reaktioner

Kemiska reaktioner

Lär dig om fotosyntes, korrosion, förbränning, förvaring av mat mm.
2 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 5
Fotosyntes Korrosion Förbränning
0%
Spela Energikällor

Energikällor

Ett spel om förnybara energikällor och fossila bränslen.
4 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 7
Fossila bränslen Energikällor Förnybar Vind
0%
Spela Fotosyntes och cellandning

Fotosyntes och cellandning

I det här spelet tränar du på begreppen till området fotosyntes och cellandning.
12 spelnivåer. Årskurs 6 - Årskurs 7
Fotosyntes Cellandning Begreppsträning
0%
Spela Joner och jonföreningar

Joner och jonföreningar

I detta kunskapsspel får du svara på frågor om både joner och jonföreningar.
4 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Joner Jonföreningar Atomer
0%
Spela Atomen och det periodiska systemet

Atomen och det periodiska systemet

Här kan du testa dina kunskaper kring atomen och det periodiska systemet.
6 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Atom Periodiska systemet
0%
Spela Lätta grundämnen

Lätta grundämnen

Grundämnen och de kemiska beteckningarna som de har.
19 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Grundämnen Kemisk beteckning
0%
Spela Begrepp Råvaror

Begrepp Råvaror

Träna på centrala begrepp om råvaror, bli säker på vad de betyder.
2 spelnivåer. Årskurs 6 - Årskurs 6
Råvaror Begrepp
0%
Spela Molekyler och atomer

Molekyler och atomer

Ett spel om atomer, molekyler och det periodiska systemet.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Atom Molekyl Grundämne
0%
Spela Blandningar mm

Blandningar mm

Blandningar, lösningar samt fast ,flytande och gasform.
2 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Lösningar Blandningar Aggregationstillstånd Seperationsmetoder
0%
Spela Grundämnen och deras beteckningar

Grundämnen och deras beteckningar

Lär dig och öva in vad våra olika grundämnen heter och vilka deras kemiska beteckningar är.
5 spelnivåer. Årskurs 7 - Gymnasiet
Grundämnen Kemiska beteckningar Periodiska systemet
1 2 Nästa sida »
Skapa spel inom Kemi

Skapa ditt eget Kemi-spel

Saknar du ett spel? Är du lärare, expert eller undervisar inom ämnet Kemi? Skapa då gärna ett eget pedagogiskt kemi-spel med egna uppgifter som lektion, träning eller prov. Finns flera olika spelmallar att utgå ifrån.
Snabbt Enkelt Gratis

Fler fördelar med plusmedlemskap