Kemi

Gratis spel inom  Kemi online. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Spela våra kemispel för att fördjupa dina kunskaper i kemi. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Kemi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Farosymboler

Farosymboler

Öva på farosymbolerna som finns på kemiska produkter. Vad betyder symbolerna?
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 9
Farosymboler Kemi i hemmet Hälsa Miljö
0%
Spela Vatten och luft

Vatten och luft

Spel på ämnet Vatten och luft som lär eleven om vattnets och luftens betydelse och funktion.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 4
Vatten Luft
0%
Spela Blandningar och lösningar

Blandningar och lösningar

Träna på skillnader och likheter mellan blandningar och lösningar.
2 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Blandningar Lösningar
0%
Spela Joner och jonföreningar

Joner och jonföreningar

I detta kunskapsspel får du svara på frågor om både joner och jonföreningar.
4 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Joner Jonföreningar Atomer
0%
Spela Fotosyntes och förbränning

Fotosyntes och förbränning

I det här spelet tränar du på fotosyntes och förbränning.
8 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 5
Fotosyntes Förbränning
0%
Spela Periodiska systemet

Periodiska systemet

Lär dig ämnen och grupper i det periodiska systemet.
19 spelnivåer. Årskurs 8 - Gymnasiet
Periodiska systemet Grundämnen Metaller Icke-metaller
0%
Spela Atomen och det periodiska systemet

Atomen och det periodiska systemet

Här kan du testa dina kunskaper kring atomen och det periodiska systemet.
6 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Atom Periodiska systemet
0%
Spela Fotosyntes och cellandning

Fotosyntes och cellandning

I det här spelet tränar du på begreppen till området fotosyntes och cellandning.
12 spelnivåer. Årskurs 6 - Årskurs 7
Fotosyntes Cellandning Begreppsträning
0%
Spela Kemiska tecken

Kemiska tecken

Här får du öva på kemiska tecken för några vanliga grundämnen.
6 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Kemiskt tecken Grundämnen Periodiska systemet
0%
Spela Frågor om vatten

Frågor om vatten

Testa dina kunskaper om vatten, fasövergångar och vattnets kretslopp. Lycka till!
5 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 5
Vatten Kretslopp Fasövergångar Faser
0%
Spela Koll på kemi

Koll på kemi

Här övar du på flera grundläggande begrepp inom kemin.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Begrepp Kemiska tecken Atomens uppbyggnad Atomer
0%
Spela Fast, flytande och gasform

Fast, flytande och gasform

Här övar du på begrepp som handlar om ämnens olika faser.
3 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Fast Flytande Gas
0%
Spela Atomer, molekyler, vatten

Atomer, molekyler, vatten

Träna på atomer, molekyler, kemiska beteckningar, rörelse hos vattenmolekyler samt ytspänning och densitet.
3 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 5
Molekyl Atomer Vatten Utspänning
0%
Spela Träna på syror och baser

Träna på syror och baser

Här får du öva mer på det du har lärt dig om syror och baser.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Syror Baser PH-skalan Indikator
0%
Spela Grundämnen och atomer

Grundämnen och atomer

Spelet tar upp de kemiska beteckningarna för våra grundämnen och vad atomer egentligen är.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Grundämne Atom Molekyl
0%
Spela Kemi i kroppen

Kemi i kroppen

Lär dig om kemin för kroppen genom flera olika spel.
5 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Baskemi Atom Människokroppen
0%
Spela Blandningar och lösningar, syror och baser

Blandningar och lösningar, syror och baser

Träna begrepp inom området blandningar och lösningar, syror och baser.
2 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Begrepp Syror Baser Blandning
0%
Spela Försurning

Försurning

Faktafrågor om försurning och hur det påverkar vår miljö.
2 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Försurning Miljö
0%
Spela Vilket grundämne

Vilket grundämne

Vilket grundämne har följande kemiska beteckning? Öva på de vanligaste grundämnena.
4 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 9
Grundämne Kemisk beteckning Periodiska systemet
0%
Spela Ämnen i olika former

Ämnen i olika former

Träna på att resonera kring olika ämnens former med rätt begrepp.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Aggregationstillstånd Aggregationsform Tryck Temperatur
0%
Spela Lösningar, blandningar och kemikalier

Lösningar, blandningar och kemikalier

Spelet handlar om blandningar, lösningar och kemikalier.
2 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Blandningar Lösningar Kemikalier
0%
Spela Grundläggande kemi

Grundläggande kemi

Här övar du på flera grundläggande begrepp inom kemin.
5 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 6
Begrepp Kemiska tecken Kemiska reaktioner
0%
Spela Från råvara till avfall

Från råvara till avfall

Eleverna kan öva på området ''Från råvara till avfall''.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Förädling Råvaror Metall Papper
0%
Spela Lätta grundämnen

Lätta grundämnen

Grundämnen och de kemiska beteckningarna som de har.
19 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Grundämnen Kemisk beteckning
0%
Spela Begrepp Råvaror

Begrepp Råvaror

Träna på centrala begrepp om råvaror, bli säker på vad de betyder.
2 spelnivåer. Årskurs 6 - Årskurs 6
Råvaror Begrepp
1 2 3 Nästa sida »
Skapa spel inom Kemi

Skapa ditt eget Kemi-spel

Saknar du ett spel? Är du lärare, expert eller undervisar inom ämnet Kemi? Skapa då gärna ett eget pedagogiskt kemi-spel med egna uppgifter som lektion, träning eller prov. Finns flera olika spelmallar att utgå ifrån.
Snabbt Enkelt Gratis

Fler fördelar med plusmedlemskap