Info om kunskapspoäng

Elevspels kunskapspoäng är designade för att ge dig en bra mätning av dina elevers prestationer i de olika spelen. En elevs totala kunskapspoäng baseras på:

  • Antalet spel eleven spelat.
  • Hur många nivåer i de spelade spelen som klarats av.

Vad betyder poängen för dina elever?

Högre betyder bättre

När någon av dina elever uppnår höga kunskapspoäng kan du dra slutsatsen att denne till fullo förstått uppgiften och verkligen behärskar den aktuella nivån.

Inlärningsprocessen belönas

Alla elever får kunskapspoäng som fungerar som en positiv förstärkning under deras inlärningsprocess. En nivå med en hög svårighetsgrad ger lika många kunskapspoäng som en med en lägre svårighetsgrad. Detta för att alla elever skall bli belönade för sitt lärande oavsett kunskapsnivå.

44