Tydligare feedback i fritextspel

Eleven har 3 chanser, eftersom varje hjärta ger en extra chans. I bilden har eleven förbrukat en hjärta på grund av felstavningen.

Det är egentligen ingen ny funktionalitet, men nu är det betydligt tydligare hur många chanser eleven har när en uppgift ska besvaras med fritext. Har eleven 4 chanser visas 3 hjärtan som försvinner för varje gång eleven stavar fel. Fortsätter eleven stava fel så visas det också tydligare att det är felstavat och behöver rättas till genom att bakgrunden blinkar till för varje ytterligare fel knapptryckning.

Denna tydligare feedback finns nu på alla spelnivåer av typen Frågor med fritextsvar, under förutsättning att spelskaparen valt att begränsa antalet försök på varje uppgift eller att ge feedback genom grön/röd text allt eftersom svaret skrivs eller en kombination av dessa.

8