Ny speltyp – Länka ihop

Länka ihop. Här franska tal i text med siffror.

Nu kan du som lärare skapa ett eget spel där eleven ska länka ihop rätt fråga med rätt svar. Du kan lägga in bilder, ljud och video samt välja om texterna ska kunna läsas upp eller inte. Ett tips är att först skapa ett spel av typen flervalsfrågor. Kopiera sedan spelnivån till en ny spelnivå av typen Länka ihop. Sedan kan du gå vidare och kopiera den spelnivån till en ny spelnivå av typen textfrågor med fritextsvar. Då får eleven tre nivåer att spela med ökad svårighetsgrad.

Det finns många inställningar att göra:

  • Välj när eleven ska få feedback på sina länkar: före inlämning eller efter.
  • Välj hur många försök en elev ska få på varje omgång.
  • Välj hur många länkas som ska väljas i varje spelomgång. Om fler uppgifter läggs in så blir det en frågebank och då slumpas det valda antalet frågor/svar från frågebanken.
  • Välj vilket språk talsyntesen ska vara på. Eller välj bort talsyntes om det inte passar.
  • Välj om spelnivån ska spelas på tid.

Här finns exempel på spel som fått nya nivåer med den nya speltypen:

Siffror 0-100

Food Årskurs 1

(Välj nivåer på spelen ovan som heter Länka ihop.)

37