Färgkodad inmatning uppgraderas i fritextfrågespel

Tidigare kunde spelare se sin inmatade text i färg, där rätt bokstäver belönades med grönt medan felaktiga bokstäver markerades i rött. Detta gav en visuell indikation på korrektheten i svaren och uppmuntrade spelarna att omedelbart korrigera sina misstag. Nu, med den senaste uppdateringen, kommer denna färgkodning endast att visas på det sista försöket innan spelaren lämnar in sitt svar (under förutsättning att spelskaparen valt färg-feedback i spelinställningarna).

Denna nya metod för färgkodning ger spelarna en sista chans att korrigera sina svar innan de lämnar in dem. Istället för att ha omedelbar feedback vid varje tangenttryckning, får spelarna nu en sista möjlighet att själva korrigera sina misstag innan de tar ett slutgiltigt beslut. Detta främjar inte bara noggrannhet och uppmärksamhet utan också en känsla av ansvar för sina egna svar.

Detta minimerar också att en spelomgång markeras som misslyckad på grund av ett feltryck på tangentbordet.

Med införandet av denna uppgraderade färgkodade inmatning tar fritextfrågespel ännu ett steg framåt. Denna nya metod för feedback ger spelarna en balans mellan omedelbar respons och personligt ansvar för sina svar. Hoppas ni gillar det!

Förbättringen är införd i spel av speltyperna Fritextfrågor och Bildmarkeringar, men även i specialspelen Månader, Veckodagar, Räkna antal objekt, Stava ord och Räkna pengar.

1