Ny klass – vad gör jag med den gamla?

Om du som lärare har bytt klass och vill använda Elevspel med dina nya klass kommer du eventuellt att upptäcka begränsningen på maximalt 100 elever (50 elever för gratisanvändare) per grupp om du försöker lägga in de nya eleverna i samma grupp.

En ny grupp bör skapas för den nya klassen. Separera de fysiska klasserna även på Elevspel med hjälp av grupp-funktionen. Som lärare kan du ha 20 elevgrupper och som förälder 2 elevgrupper på Elevspel.

Din gamla grupp (klass) kan du hantera på tre sätt. Det enklaste är att endast låta den ligga kvar, men ännu bättre för klassens elever och deras nya lärare är att överlåta din gamla klass till den klassens nya lärare. Det sista alternativet är att radera hela elevgruppen. Vi rekommenderar inte att radera elevgruppen, eftersom de elevkonton som endast finns i den gruppen då måste raderas.

 

4