Skillnad mellan www och plus

Nedan beskrivs skillnaderna mellan www-sajt (www.elevspel.se och www.helpfulgames.com) och plus-sajt (plus.elevspel.se och plus.helpfulgames.com).

På plus-sajt gäller följande:

  • Endast första nivå kan spelas på publika spel utan inloggning.
  • Endast plusmedlemmar kan logga in.
  • Inga annonser visas.
  • Ingen överföring av personuppgifter till tredje land.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal kan tecknas som komplement till våra medlemsvillkor.

På www-sajt gäller följande:

  • Alla spelnivåer kan spelas på publika spel utan inloggning.
  • Endast gratis-medlemmar kan logga in. (Plus-medlemmar omdirigeras till plus-sajt.)
  • Annonser visas på sajten.
  • Eftersom annonser visas kan överföring av personuppgifter (framförallt IP-nummer) ske till tredje land.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal kan ej tecknas. Våra medlemsvillkor gäller.

Hur du får tillgång till plus-sajt? Bli plusmedlem.

Konton och åtkomst

Elevkonton som skapas på plus-sajt kan logga in på plus-sajt, men inte logga in på www-sajt. För att tillåta sådan inloggning måste ansvarig lärare redigera elevens elevkonto och ändra var eleven ska kunna logga in.

Elevkonton som skapas på www-sajt kan logga in på www-sajt (och plus-sajt om elevkontot sedan blir plusmedlem).

Lärarkonton och föräldrakonton som skapats på plus-sajt kan logga in på plus-sajt, men inte logga in på www-sajt. För att kunna logga in måste användaren vid första inloggningsförsöket godkänna tillgången till www-sajt, varefter inloggning på www-sajt blir möjlig.

Lärarkonton och föräldrakonton som skapas på www-sajt kan logga in på www-sajt (och plus-sajt om kontot blir plusmedlem).

3