Aktivera plusmedlemskap

Om du beställt plusmedlemskap kommer du att få en faktura som innehåller en aktiveringskod. Om du köpt plusmedlemskapet via PayPal kommer du att få ett bekräftelsemejl med aktiveringskoden. Nedanstående instruktion beskriver hur du aktiverar ditt plusmedlemskap med den erhållna koden:

Obs! Lärar- eller föräldrakontot måste finnas. Om du inte har ett konto måste du först skapa en användare.

  1. Gå till sidan för plusmedlemskap.
  2. Klicka på knappen Aktivera ditt plusmedlemskap
  3. Ange e-postadress till den användare av typen lärare eller förälder som ska bli uppgraderad till plusmedlem. Observera att e-postadressen måste redan vara registrerad på ett föräldrakonto eller lärarkonto på Elevspel.
  4. Ange den aktiveringskod som du fick vid beställning eller köp av plusmedlemskap.
  5. Klicka på knappen Aktivera.
  6. Fortsätt nu genom att lägga in plusmedlemskapet på fler föräldra-/lärarkonton eller aktivera plusmedlemskapet på din eller dina elever.

Den första användaren som aktiverar licensen blir licensansvarig, det innebär att den användaren kan se vilka användare (både lärare och elever) som använder licensen. Den licensansvarige kan också ta bort licensen från en användare.

Alla användare hittar mer information om sin licens på licenssidan i inloggat läge. Gå till  medlemssidan och klicka där på Licens för att komma till licenssidan.

Notera att plusmedlemskapet endast gäller för beställt antal lärare eller föräldrar samt elever. Licensansvarige kan alltid gå till licenssidan för att se hur många användare som är tillgängliga i licensen.

13