Elevers e-postadresser

Det går att koppla en elevs e-postadress till elevens elevkonto. Syftet med det är att kunna göra följande:

  1. Låta eleven kunna logga in via Skolon, Skolfederation, Google, Facebook eller Microsoft, ifall den e-postadressen används hos de tjänsterna.
  2. Låta eleven använda sin e-postadress som användarnamn vid inloggning. Det vanliga användarnamnet går också att använda parallellt.
  3. Skicka notis om utdelade uppdrag, t.ex. att sista inlämningsdag närmar sig. Ej implementerat ännu.
  4. Skicka notis om olästa meddelanden från lärare eller förälder. Ej implementerat ännu.

Så här kopplar du en e-postadress till en elevs konto:

  1. Logga in som lärare eller förälder med tillgång till den aktuella eleven.
  2. Klicka på knappen Elever.
  3. Klicka på gruppen där eleven ingår.
  4. Klicka på elevens namn i listan över elever.
  5. Ange elevens e-postadress i fältet E-postadress. Klicka på knappen Spara.

Elevspel kommer aldrig att skicka ut erbjudanden eller andra generella utskick till elevens e-postadress.

Notera att det inte är elevens vårdnadshavares e-postadress som skall anges för ett elevkonto.

7