Visa personuppgifter

När du skapar en användare på Elevspel lägger du även in personuppgifter. Här nedan beskrivs hur du får åtkomst till dessa och hur du kan rätta eller radera dem.

Mina personuppgifter som förälder eller lärare

Alla personuppgifter vi har om dig som lärare eller förälder hittar genom att:

  1. Logga in som dig själv (lärare eller förälder).
  2. Klicka på Inställningar.

På inställningssidan hittar du formulär med alla personuppgifter som finns lagrade om dig. Beroende på vad du lagt in kan det vara: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, skola samt IP-adresser. Där kan du se och redigera dina personuppgifter med undantag av IP-nummer som inte kan redigeras på grund av våra krav på spårbarhet. Personuppgifterna lagras så länge du är medlem. Läs med om att radera mitt konto.

Personuppgifter om min elev

Du hittar alla lagrade personuppgifter om en elev genom att:

  1. Logga in som elevens ansvarige lärare eller förälder.
  2. Klicka på Elever.
  3. Klicka på namnet till den grupp som eleven ingår i.
  4. Klicka på elevens namn.

Där hittar du formulär med alla personuppgifter som finns lagrade om den eleven. Beroende på vad du lagt in kan det vara: användarnamn, lösenord, förnamn, efternamn, e-postadress samt IP-nummer.
Alla personuppgifter om en elev kan du där se och redigera (med undantag av IP-nummer som inte kan redigeras på grund av våra krav på spårbarhet), men även radera elevkontot. Personuppgifterna lagras så länge du, eller någon annan lärare eller förälder som har behörighet till eleven, är medlem.

Övriga lagrade personuppgifter

Kommentarsfunktion

När du kommenterar ett spel lagras IP-nummer, namn och/eller e-postadress, om du väljer att ange dessa. Vill du helt radera din kommentar behöver du kontakta oss. För att sluta få e-postaviseringar om svar på din kommentar följer du anvisningarna i slutet på de e-postmeddelandena.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss lagrar vi dina inskickade personuppgifter (IP-nummer, namn och e-postadress) för att kunna kontakta dig med svar. Dessa uppgifter raderas allteftersom ärendena anses lösta, vilket kan vara alltifrån timmar till 18 månader beroende på karaktär på ärendet. Vill du radera dina personuppgifter i ditt ärende innan dess behöver du kontakta oss och meddela att du vill avsluta ditt ärende innan du fått svar eller lösning.

5