Matematik - sida 8

Gratis spel inom  Matematik online. Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Förlänga och förkorta bråk

Förlänga och förkorta bråk

Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråktal.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Förlänga Förkorta Bråk Täljare
0%
Spela Matteövningar division och multiplikation

Matteövningar division och multiplikation

Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
2 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Division Multiplikation Läsförståelse
0%
Spela Talföljder

Talföljder

Välj mellan olika alternativ hur enkla talföljderna ska fortsätta.
4 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Talföljd Addition Subtraktion Aritmetiska talföljder
0%
Spela Talföljder med decimaltal

Talföljder med decimaltal

Träna på decimaltal genom att klura ut olika talföljder med tiondelar och hundradelar.
3 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 7
Talföljder Aritmetiska talföljder Decimaltal Hundradelar
0%
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
13 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 9
Beräkna tider på en klocka
0%
Spela Geometriska figurer utifrån beskrivning

Geometriska figurer utifrån beskrivning

Här ska du namnge geometriska figurer - både 2-dimensionella och 3-dimensionella.
4 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 6
Geometriska figurer
0%
Spela Stora plus

Stora plus

Öva på additionsuppgifter med stora plus i talområdet 0-20.
3 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 3
Addition Stora plus Tiotalsövergång Talområdet 0-20
0%
Spela Matteglosor Räknesätten

Matteglosor Räknesätten

Träna på ord och tecken som hör till de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division.
4 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 8
Räknesätt Begrepp Addition Subtraktion
0%
Spela Matteglosor Algebra, intro

Matteglosor Algebra, intro

Lär dig ord och begrepp som används inom algebra, såsom uttryck, påstående, likhet, olikhet och formel.
5 spelnivåer. Årskurs 7 - Gymnasiet
Algebra Uttryck Påstående Likhet
0%
Spela Multiplikation - tabeller - steg 1-5

Multiplikation - tabeller - steg 1-5

Öva på multiplikationstabellerna i fem steg, från 1x1 upp till 9x9.
5 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 6
Multiplikation Steg 1-5
0%
Spela Beskrivning av geometriska figurer

Beskrivning av geometriska figurer

Här kan du öva på namnen för geometriska figurer utifrån beskrivning.
4 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 9
Geometriska former Geometriska figurer
0%
Spela Addition/subtraktion

Addition/subtraktion

Öva på addition och subtraktion, uppdelat på nivåer med enbart tiotal och med enbart ental.
8 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Addition Subtraktion Tiotal Ental
0%
Spela Addition med dubblor 10-100

Addition med dubblor 10-100

Använd dubblor för att räkna ut summan i en addition.
5 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 4
Addition Dubblor Positionssystemet
0%
Spela Tal närmast före och efter

Tal närmast före och efter

Här övar eleven på talraden 0-20 och de talens grannar närmast före och närmast efter.
3 spelnivåer. Förskola - Årskurs 1
Talrad Talets grannar Närmast före Närmast efter
0%
Spela Geometri 2D fördjupning

Geometri 2D fördjupning

Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Geometriska ord
0%
Spela Romerska siffror

Romerska siffror

En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.
3 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
romerska siffror
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Addition Subtraktion Division Multiplikation
0%
Spela Fyrhörningar

Fyrhörningar

Vi tränar våra färdigheter att namnge olika fyrhörningar och beräkna omkretsen på olika figurer.
2 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Fyrhörning Parallellogram Rektangel Kvadrat
0%
Spela Mattebegrepp

Mattebegrepp

Träna och repetera på matematiska begrepp som skala, form och räknesätt.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Tal Längd Räknesätt Enheter
0%
Spela Träna tallinjer

Träna tallinjer

Här kan eleven träna sina kunskaper om tallinjer. Riktat mot elever i årskurs 4.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Tallinje Taluppfattning Räknefärdigheter Positiva tal
0%
Spela Algebra - Begrepp och metod

Algebra - Begrepp och metod

Multiple questions - för att öva på begrepp och metod.
6 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 7
Algebraiskt uttryck Värdet av ett uttryck Förenkling av utrryck Mönster
0%
Spela Talens grannar upp till 100 - Addition och subtraktion

Talens grannar upp till 100 - Addition och subtraktion

Tränar på talens grannar med addition och subtraktion upp till 100.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 2
Addition Subtraktion Tallinjen Addera
0%
Spela Subtraktion 10-20

Subtraktion 10-20

Öva på subtraktion med tal där ena termen är inom talområdet 10-20.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Subtraktion Ental Tiotal
0%
Spela Antal prickar

Antal prickar

Lär dig att snabbt se antal och mängd med hjälp av prickar.
8 spelnivåer. Förskola - Årskurs 2
Antalsuppfattning Snabbhet
0%
Spela VIKTigare finns ej

VIKTigare finns ej

Här övar du på enhetsomvandling mellan gram, hektogram, kilogram och ton.
3 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Enhetsomvandling Vikt Bråk Gram
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida »
Skapa spel inom Matematik

Skapa ditt eget Matematik-spel

Saknar du ett spel? Är du lärare, expert eller undervisar inom ämnet Matematik? Skapa då gärna ett eget pedagogiskt matematik-spel med egna uppgifter som lektion, träning eller prov. Finns flera olika spelmallar att utgå ifrån.
Snabbt Enkelt Gratis

Fler fördelar med plusmedlemskap