Matematik - sida 2

Gratis spel inom  Matematik online. Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 9
Enhet Enhetsomvandling Längd Vikt
0%
Spela Talkamrater

Talkamrater

Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.
25 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 4
Siffror Addition Huvudräkning Talkamrater
0%
Spela Division med uppställning

Division med uppställning

Öva på division genom uppställning med kort division.
5 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 9
Division Uppställning Kort division
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
7 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Enhetsomvandling Vikt
0%
Spela Geometriska former

Geometriska former

Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
7 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 2
Geometri Figurer Geometriska figurer Tvådimensionella figurer
0%
Spela Bråkform och decimalform

Bråkform och decimalform

Öva på bråk och decimaler och sambandet mellan de olika formerna, t.ex. halv = 0,5 och fjärdedel = 0,25.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Bråkform Decimalform Bråk Decimaler
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Räkna enkel multiplikation med talen 0 till 5 som faktorer.
6 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Multiplikation
0%
Spela Enhetsomvandling - Längd

Enhetsomvandling - Längd

Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.
19 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Enhet Enhetsomvandling Längd Meter
0%
Spela Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde, median och typvärde

Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde.
6 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 7
Medelvärde Median Typvärde
0%
Spela Tabell & Diagram 7

Tabell & Diagram 7

Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.
2 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Tabeller Diagram
0%
Spela Bråk - antal och andel

Bråk - antal och andel

I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.
8 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Bråk Andel Antal
0%
Spela Subtraktion

Subtraktion

Träna subtraktion eller att räkna med minus i färdighetsträningsspel. Hitta differensen mellan två tal i olika uppgifter i detta matematikspel.
35 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Siffror Subtraktion Huvudräkning
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Bråk Storleksordna Jämföra Likheter
0%
Spela Procent räkning

Procent räkning

Att räkna ut procent av något som är givet. Omvandla bråk till enkla procent.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Procent Omvandling Bråk
0%
Spela Tid och dagar

Tid och dagar

Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Tidsuppfattning Tidsenheter
0%
Spela Förkortning av bråk

Förkortning av bråk

Detta spel innehåller övningar för att förkorta bråk i enklaste formen och bestämd siffra.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Förkortning Bråk Enklaste formen
0%
Spela Förenkla uttryck

Förenkla uttryck

Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
10 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Förenkla uttryck Algebra Variabler Parenteser
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
7 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Vinklar Geometriska figurer Omkrets Area
0%
Spela Vinklar och vinkelsumma

Vinklar och vinkelsumma

I spelet beräknas vinklar med hjälp av vinkelsumman.
3 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Vinkelsumma Vinklar
0%
Spela Skala geometri

Skala geometri

Här får eleven öva sig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.
5 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Skala Förstoring Förminskning Geometri
0%
Spela Öva matte-ord

Öva matte-ord

Elever tränar på att förstå olika matteord såsom hälften, dubbelt i räknehändelser.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Matteord Yttryck Räknehändelser Addition
0%
Spela Omvandla bråk, procent och decimal

Omvandla bråk, procent och decimal

Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
12 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Bråk Decimal Procent Omvandling
0%
Spela Geometri -omkrets och area

Geometri -omkrets och area

Träna dina färdigheter inom omkrets och area. Ju högre nivå desto fler geometriska figurer att beräkna.
6 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Addition Omkrets Multiplikation Area
0%
Spela Begrepp i de fyra räknesätten

Begrepp i de fyra räknesätten

Träna på att använda rätt begrepp i de fyra räknesätten.
6 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 9
Fyra räknesätt Mattebegrepp Addition Subtraktion
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
3 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 9
Multiplikation Multiplikation med uppställning
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida »
Skapa spel inom Matematik

Skapa ditt eget Matematik-spel

Saknar du ett spel? Är du lärare, expert eller undervisar inom ämnet Matematik? Skapa då gärna ett eget pedagogiskt matematik-spel med egna uppgifter som lektion, träning eller prov. Finns flera olika spelmallar att utgå ifrån.
Snabbt Enkelt Gratis

Fler fördelar med plusmedlemskap