Matematik - sida 3

Gratis spel inom  Matematik online. Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Tal i bråkform

Tal i bråkform

Här övar eleven på tal i bråkform. Spelet lär eleven att namnge och jämföra bråk.
10 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Bråk Bråkform Del av Andel
0%
Spela Talmönster

Talmönster

Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 9
Talmönster Talföljder Element Aritmetisk talföljd
0%
Spela Algebraiska uttryck åk 6

Algebraiska uttryck åk 6

Årskurs 6 matematik, avsnitt algebraiska uttryck. Välj ett alternativ eller teckna uttryck utifrån textuppgifterna.
3 spelnivåer. Årskurs 6 - Årskurs 7
Algebraiska uttryck Algebra Textuppgifter
0%
Spela Omvandla bråk, procent och decimal

Omvandla bråk, procent och decimal

Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
12 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Bråk Decimal Procent Omvandling
0%
Spela Matematik och bråk

Matematik och bråk

Här övar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
6 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 5
Bråkform Bråk Delar
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
3 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 9
Multiplikation Multiplikation med uppställning
0%
Spela Addera bråktal med varandra

Addera bråktal med varandra

Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Bråk Addition Addera bråk
0%
Spela Punkt, linje, sträcka och stråle

Punkt, linje, sträcka och stråle

Träna upp dina kunskaper kring de geometriska objekten punkt, linje, sträcka och stråle.
5 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Geometri Linje Punkt Sträcka
0%
Spela Matteglosor geometri

Matteglosor geometri

Lär dig ord för geometriska figurer, t.ex. kvadrat, cirkel, diagonal, diameter, radie.
8 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 9
Geometriska figurer Cirkel Kvadrat Rektangel
0%
Spela Prefix till enheter

Prefix till enheter

Lär dig förklara och använda prefixen till längdenheter, viktenheter och volymenheter.
8 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 9
Prefix Enheter Längd Vikt
0%
Spela Sannolikhet grunderna

Sannolikhet grunderna

Lite små övningar på sannolikhet och hur man skriver dem i bråk och procent.
5 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Sannolikhet Omvandling Bråk Procent
0%
Spela Procent och decimaltal

Procent och decimaltal

Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Procent Decimal Procenttal Decimaltal
0%
Spela Del av antal

Del av antal

Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Andel Del av Bråk Heltal
0%
Spela Förenkla uttryck

Förenkla uttryck

Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
10 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Förenkla uttryck Algebra Variabler Parenteser
0%
Spela Multiplikationsmemory

Multiplikationsmemory

Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.
10 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 6
Multiplikation Multiplikationstabell Huvudräkning Minnesträning
0%
Spela Tid och dagar

Tid och dagar

Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Tidsuppfattning Tidsenheter
0%
Spela Enhetsomvandling - Vikt

Enhetsomvandling - Vikt

Omvandla vikter i olika enheter till andra enheter, såsom g till kg.
7 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Enhetsomvandling Vikt
0%
Spela Linjediagram

Linjediagram

Träna på att läsa ut information ur ett linjediagram i roliga spel gratis.
4 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Linjediagram Statistik
0%
Spela Problemlösning - välj räknesätt

Problemlösning - välj räknesätt

Läs problemställningarna och välj vilket räknesätt.
2 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Problemlösning Räknesätt
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Geometri Division Multiplikation
0%
Spela Räkna med skala

Räkna med skala

Här får du öva på uppgifter om förminskning med skala 1:2, 1:5 och 1:10.
8 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 5
Skala Geometri Hälften Division
0%
Spela Jämför bråk

Jämför bråk

Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
4 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Bråk Storleksordna Jämföra Likheter
0%
Spela Lägesmått

Lägesmått

Här kan du träna på de olika lägesmåtten medelvärde, typvärde och median.
6 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Medelvärde Typvärde Median Lägesmått
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Räkna enkel multiplikation med talen 0 till 5 som faktorer.
6 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Multiplikation
0%
Spela Procent i olika former

Procent i olika former

Lär dig procent genom olika nivåer. Ibland flervalsfrågor och ibland fritext.
5 spelnivåer. Årskurs 5 - Årskurs 9
Procent Andel
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida »
Skapa spel inom Matematik

Skapa ditt eget Matematik-spel

Saknar du ett spel? Är du lärare, expert eller undervisar inom ämnet Matematik? Skapa då gärna ett eget pedagogiskt matematik-spel med egna uppgifter som lektion, träning eller prov. Finns flera olika spelmallar att utgå ifrån.
Snabbt Enkelt Gratis

Fler fördelar med plusmedlemskap