Matteglosor 7:ans tabell

1
Multiplikation upp till 8 • 7
Bildmarkeringar
2
Från 5 • 7 till 12 • 7
Bildmarkeringar
3
Från 9 • 7 till 16 • 7
Bildmarkeringar
4
Från 1 • 7 till 12 • 7
Blandat, Frågor med fritextsvar
5
Från 5 • 7 till 16 • 7
Blandat, Frågor med fritextsvar
6
Från 1 • 7 till 16 • 7
Blandat, Memory
7
Från 7 / 7 till 56 / 7
Bildmarkeringar
8
Från 35 / 7 till 84 / 7
Bildmarkeringar
9
Från 63 / 7 till 112 / 7
Bildmarkeringar
10
Från 7 / 7 till 84 / 7
Blandat, Frågor med fritextsvar
11
Från 35 / 7 till 112 / 7
Blandat, Frågor med fritextsvar
12
Från 7 / 7 till 112 / 7
Blandat, Memory
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Matteglosor 7:ans tabell på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev fick 38 drag på nivå 6. Från 1 • 7 till 16 • 7 (Blandat).
13 timmar sedan efter 4 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 11. Från 35 / 7 till 112 / 7 (Blandat).
14 timmar sedan efter 53 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 10. Från 7 / 7 till 84 / 7 (Blandat).
14 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 9. Från 63 / 7 till 112 / 7.
14 timmar sedan efter 39 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 8. Från 35 / 7 till 84 / 7.
14 timmar sedan efter 54 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 7. Från 7 / 7 till 56 / 7.
14 timmar sedan efter 35 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 7. Från 7 / 7 till 56 / 7.
14 timmar sedan efter 37 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 5. Från 5 • 7 till 16 • 7 (Blandat).
14 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Från 1 • 7 till 12 • 7 (Blandat).
14 timmar sedan efter 56 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. Från 9 • 7 till 16 • 7.
14 timmar sedan efter 48 sekunders spelande.

Multiplikationsspel om 7:ans tabell upp till 7 • 16

Spelet Matteglosor 7:ans tabell

Instruktioner till Matteglosor 7:ans tabell

Öva på 7:ans tabell, både multiplikation och division, upp till 7 • 16, respektive 112 / 7. Genom att lära dig så många som möjligt av tabellerna utantill, kommer du att bli både snabbare och säkrare i huvudräkning. De tabeller där den ena faktorn är ett primtal, kommer du att ha särskild nytta av att behärska, till exempel när du räknar med division och bråk.

1. Multiplikation upp till 8 • 7

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 2 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Från 5 • 7 till 12 • 7

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Från 9 • 7 till 16 • 7

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Från 1 • 7 till 12 • 7 (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Från 5 • 7 till 16 • 7 (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Från 1 • 7 till 16 • 7 (Blandat)

MemoryMemory - Nivån innehåller 16 par (bestående av bilder som paras ihop med andra bilder), men det visas max 15 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Från 7 / 7 till 56 / 7

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Från 35 / 7 till 84 / 7

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Från 63 / 7 till 112 / 7

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Från 7 / 7 till 84 / 7 (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Från 35 / 7 till 112 / 7 (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Från 7 / 7 till 112 / 7 (Blandat)

MemoryMemory - Nivån innehåller 16 par (bestående av bilder som paras ihop med andra bilder), men det visas max 15 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Matteglosor 7:ans tabell. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Matteglosor 7:ans tabell kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelskapare
En användare (id 220335)
Uppdaterat
2022-04-08
Publicerat online
2022-04-08
Unikt id
14930
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 63
5
41
4
5
3
2
2
0
1
15

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap