Bråk och bråkräkning

1
Hur stor andel?
Välj rätt bråktal, Flervalsfrågor
2
Bråktal i textform
Välj rätt svar, Flervalsfrågor Svår
3
Välj största bråket
Bilder till bråktal, Flervalsfrågor
4
Vilket bråk är störst?
Välj bland flera bråktal, Flervalsfrågor Svår
5
Summera två bråktal
Välj summan, Flervalsfrågor
6
Summera bråktal och förenkla
Välj rätt summa, Flervalsfrågor Svår
7
Bråk - subtraktion
Välj rätt differens, Flervalsfrågor Svår
8
Bråk - subtraktion
Välj rätt förenklad differens, Flervalsfrågor Svår
9
Förkorta bråket
Välj rätt förkortning, Flervalsfrågor Svår
10
Välj rätt blandad form
Utgå från ett bråk, Flervalsfrågor Svår
11
Omvandla till bråkform
Välj rätt, Flervalsfrågor
12
Bråktal i text
Välj rätt svar, Flervalsfrågor Svår
13
Bråktal i textform
Skriv rätt svar, Frågor med fritextsvar Svår
14
Bild till bråktal
Hur stor andel, skriv svaret, Frågor med fritextsvar
15
Bråktal i text
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar Svår
16
Omvandla bråk till decimaltal
Välj decimaltalet, Flervalsfrågor Svår
17
Omvandla bråk till decimaltal
Skriv decimaltalet, Frågor med fritextsvar
18
Omvandla bråk till procentform
Välj rätt, Flervalsfrågor Svår
19
Omvandla bråk till procentform
Skriv i procent, Frågor med fritextsvar
20
Bråktalet är samma sak som...
Procent och decimaltal, Flervalsfrågor Svår
21
Bråkbegrepp
Skriv begreppet, Frågor med fritextsvar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Bråk och bråkräkning på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Hur stor andel? (Välj rätt bråktal).
2024-06-22 15:29 efter 6 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Bråktal i textform (Välj rätt svar).
2024-06-22 15:28 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hur stor andel? (Välj rätt bråktal).
2024-06-22 15:28 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hur stor andel? (Välj rätt bråktal).
2024-06-22 15:28 efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 12. Bråktal i text (Välj rätt svar).
2024-06-22 15:27 efter 2 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Hur stor andel? (Välj rätt bråktal).
2024-06-22 15:27 efter 43 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Hur stor andel? (Välj rätt bråktal).
2024-06-22 15:26 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 10. Välj rätt blandad form (Utgå från ett bråk).
2024-06-21 20:58 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Välj rätt blandad form (Utgå från ett bråk).
2024-06-21 20:56 efter 0 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Välj rätt blandad form (Utgå från ett bråk).
2024-06-21 20:56 efter 1 minuts spelande.

Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Spelet Bråk och bråkräkning

Instruktioner till Bråk och bråkräkning

Eleverna ska både visa hur stor andel som är skuggad och vilken andel som är störst. Vi övar också bråkräkning.

1. Hur stor andel? (Välj rätt bråktal)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Bråktal i textform (Välj rätt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Välj största bråket (Bilder till bråktal)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Vilket bråk är störst? (Välj bland flera bråktal)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Summera två bråktal (Välj summan)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Summera bråktal och förenkla (Välj rätt summa)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Bråk - subtraktion (Välj rätt differens)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Bråk - subtraktion (Välj rätt förenklad differens)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Förkorta bråket (Välj rätt förkortning)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Välj rätt blandad form (Utgå från ett bråk)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Omvandla till bråkform (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Bråktal i text (Välj rätt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Bråktal i textform (Skriv rätt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Bild till bråktal (Hur stor andel, skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 9 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Bråktal i text (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Omvandla bråk till decimaltal (Välj decimaltalet)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Omvandla bråk till decimaltal (Skriv decimaltalet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. Omvandla bråk till procentform (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

19. Omvandla bråk till procentform (Skriv i procent)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

20. Bråktalet är samma sak som... (Procent och decimaltal)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 9 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

21. Bråkbegrepp (Skriv begreppet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Bråk och bråkräkning. Maximala antalet poäng (21 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 21 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Bråk och bråkräkning kan du totalt få 21 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-05-22
Publicerat online
2014-05-24
Unikt id
790
Sparat av
20-30 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.5
Totalt 1 892
5
967
4
159
3
138
2
90
1
538

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns många kommentarer om detta kunskapsspel. Här visar de 40 senaste.

Anonym
30 april 2024 10:32
Ganska bra men ha lite mer lättare bråk spel 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
S
Snubb
27 februari 2024 08:49
Hur omöjligt för det är ritat.
:
:O
23 februari 2024 15:41
Det är lite svårt att se när det är ritat
O
OHIO final boss
24 oktober 2023 11:34
Jag gillar detta spel väldigt bra uwu
A
Anonym 12 åring
5 september 2023 16:30
Kan vara svårt med ritat men ”good game!”, perfekt för mig i sexan som har nationellt prov om detta förmodligen.
O
olof
29 augusti 2023 12:04
detta spelet är bra för det är bra för mina elever
E
Daniel Lind
22 maj 2023 11:13
anonym: Japp, det är nu fixat på första nivån. :)
Anonym
22 maj 2023 09:56
Jätte bra men det står på: Hur stor andel? så står det: hur tor del är skuggad fixa det gärna.
E
En elev
25 januari 2023 10:48
Bra men hade varit bättre om det var rakt
©
©_©
23 januari 2023 11:19
det har så roligt jag vill spela det här varje dag
(
(=
18 januari 2023 10:19
Jag vet inte jag gjorde fel på grund av att det var ritat men bra jobbat ändå
V
vike
14 november 2022 11:36
inte så bra fattar typ ingen ting
Anonym
26 september 2022 10:12
Helt ok. Lite otydliga bilder men man fattar.
A
Anomym
21 september 2022 09:04
Bra spel. Lite dåliga och otydliga bilder eftersom dom är målade. Annars helt ok.
P
player OOF
27 april 2022 08:47
Jag rekomenderar detta spel för dem som gillar bråk.
L
lego
1 februari 2022 08:57
jag gillar spelet mycket. För det är bra svårighets grad.
N
ninja man
26 januari 2022 10:28
inte så bra för jag fattar nästan ingenting vad det står
E
Daniel Lind
13 december 2020 14:08
Matti: Tack för dina synpunkter. Jag gick in på användarens spel och rättade till de språkliga felen du hittade. Felet på nivå 3 var redan åtgärdat.
M
Matti
13 december 2020 06:00
Hur många frukter är bananer? Och då begär ni svaret i bananer. Hur många barn är pojkar? Då ska svaret vara i barn. Och "denna pizzan" och många andra liknande språkfel borde rensas bort. Svagt, svagt.
M
Matti
13 november 2020 05:31
På nivå 3 måste man svara att 1/8 och 2/8 är lika stora för att få rätt.
Anonym
2 april 2020 07:48
Jag lär mig mycket på den här sidan
L
Lili
14 februari 2020 11:25
Jag tycker att den var inte så bra för den har lite fel men den är ok.
A
Anonym tjej
20 januari 2020 17:09
Jag kunde inte spela klart nivå 1 på grund av den gröna färgen. jag får huvudvärk. Spelet är också ganska slarvigt. Personen som har gjort måste ha haft bråttom . Jag skulle bli glad om ni fixa bilderna. Man ska inte stressa när man gör saker. Man ska göra det noggrant. Det var allt för mig
// Jag
E
En häst älskare
28 november 2019 13:25
Jag tycker att detta spel är bra.
A
Anna
27 februari 2019 13:17
Det är väldigt slarvigt fast jag recomenderar det här.
Anonym
22 februari 2019 09:41
Jag tycker den här spel är dålig för den var för svår för min smak jag gilla mer lätta spel den här spelet var lite svår.
Anonym
20 februari 2019 10:31
Jag gillar den här spelen för den är ganska lätt
A
As nndxvbdhfbv
31 januari 2019 13:04
Vad i hela?! Fem fjärdedelar?!! Hur går det ihop???!!!!!??
J
Johan
20 december 2018 10:17
Jag tycker det är kul med bråk tal
S
snälla tjejen
11 december 2018 20:27
jag gillar den här spelet den var svår för nya lätt för dom som har bra IQ. Jag rekommendera spelet tack för den här rättvisa spelet jag är så glad
H
Hej
1 februari 2018 11:10
Jätte jätte bra spel?
L
Lol
17 januari 2018 09:22
Super bra ??????????????????
H
Husaria
27 september 2017 11:31
Det är ju lätt. Om lärarna skulle göra något svårare så skulle jag vara nöjd.
E
Daniel Lind
11 augusti 2017 16:06
Anonym: Tack för att du skrev en kommentar om felaktigheter i spelet, men det finns inget sådant fel i detta spel. Jag har tittat igenom nivå 3, men även övriga nivåer. Tack ändå! :)
Anonym
7 augusti 2017 13:13
Det var felskrivet på nivå 3. Det stod vilken som var störst av 1/8 och 2/8 och svaret var "lika stora". Men det skulle stå 2/8 och 1/4.
A
Albin
31 maj 2017 10:21
bra spel gillar det menlitttte för easy for me
A
Adam
26 april 2017 10:29
bra spel men skriv tydligare.
A
Agnes
6 april 2017 09:15
Roligt men vem ritade det här???
K
kungen
29 mars 2017 09:17
Bra spel! Jag lär mig bra på den här sidan.
Anonym
14 mars 2017 13:13
rätt så bra:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/

Fler fördelar med plusmedlemskap