Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

1
A - Gul, Produkten 4 - 9
Välj rätt alternativ, Flervalsfrågor
2
A - Gul, Produkten 4 - 9
Skriv rätt, Frågor med fritextsvar
3
B - Orange, Produkten 10 - 18
Välj rätt alternativ, Flervalsfrågor
4
B - Orange, Produkten10 - 18
Skriv rätt, Frågor med fritextsvar
5
C - Grön, Produkten 20 - 28
Välj rätt alternativ, Flervalsfrågor
6
C - Grön, Produkten 20- 28
Skriv rätt, Frågor med fritextsvar
7
D - Rosa, Produkten 30 - 36
Välj rätt alternativ, Flervalsfrågor
8
D - Rosa, Produkten 30 -36
Skriv rätt, Frågor med fritextsvar
9
E - Röd, Produkten 40 - 49
Välj rätt alternativ, Flervalsfrågor
10
E - Röd, Produkten 40 - 49
Skriv rätt, Frågor med fritextsvar
11
F - Blå, Produkten 54 - 81
Välj rätt alternativ, Flervalsfrågor Svår
12
F - Blå, Produkten 43 - 81
Skriv rätt, Frågor med fritextsvar
13
Vit 1, Gånger 0 och 1
Skriv rätt, Frågor med fritextsvar
14
Vit 2, Gånger 10
Skriv rätt, Frågor med fritextsvar
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Multiplikation enligt Gotlandsmodellen på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 6. C - Grön, Produkten 20- 28 (Skriv rätt).
2024-06-16 17:48 efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. C - Grön, Produkten 20 - 28 (Välj rätt alternativ).
2024-06-16 17:44 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. B - Orange, Produkten10 - 18 (Skriv rätt).
2024-06-16 17:42 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. A - Gul, Produkten 4 - 9 (Välj rätt alternativ).
2024-06-14 09:00 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. A - Gul, Produkten 4 - 9 (Välj rätt alternativ).
2024-06-13 17:15 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 7. D - Rosa, Produkten 30 - 36 (Välj rätt alternativ).
2024-06-13 12:49 efter 16 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. C - Grön, Produkten 20 - 28 (Välj rätt alternativ).
2024-06-13 12:44 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. B - Orange, Produkten 10 - 18 (Välj rätt alternativ).
2024-06-12 10:38 efter 31 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. A - Gul, Produkten 4 - 9 (Skriv rätt).
2024-06-12 10:37 efter 34 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. A - Gul, Produkten 4 - 9 (Välj rätt alternativ).
2024-06-12 10:36 efter 49 sekunders spelande.

Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Spelet Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Instruktioner till Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Välj eller skriv det tal som ska stå på strecket.

När du är klar med flervalsuppgifterna så gå vidare till fritext-uppgifterna där du skriver svaret själv. Spelet är uppdelat för att följa Gotlandsmodellen.


T.ex.
2x2=__ Svar: 4
3x__=6 Svar: 2

1. A - Gul, Produkten 4 - 9 (Välj rätt alternativ)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 16 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. A - Gul, Produkten 4 - 9 (Skriv rätt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. B - Orange, Produkten 10 - 18 (Välj rätt alternativ)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 51 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. B - Orange, Produkten10 - 18 (Skriv rätt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 51 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. C - Grön, Produkten 20 - 28 (Välj rätt alternativ)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 39 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. C - Grön, Produkten 20- 28 (Skriv rätt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 39 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. D - Rosa, Produkten 30 - 36 (Välj rätt alternativ)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 27 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. D - Rosa, Produkten 30 -36 (Skriv rätt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 27 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. E - Röd, Produkten 40 - 49 (Välj rätt alternativ)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 27 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. E - Röd, Produkten 40 - 49 (Skriv rätt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 27 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. F - Blå, Produkten 54 - 81 (Välj rätt alternativ)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 30 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. F - Blå, Produkten 43 - 81 (Skriv rätt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 30 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Vit 1, Gånger 0 och 1 (Skriv rätt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Vit 2, Gånger 10 (Skriv rätt)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Multiplikation enligt Gotlandsmodellen. Maximala antalet poäng (14 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 14 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Multiplikation enligt Gotlandsmodellen kan du totalt få 14 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2021-06-14
Publicerat online
2014-03-26
Unikt id
581
Sparat av
20-30 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 1 870
5
1 040
4
193
3
136
2
86
1
415

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 27 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
3 oktober 2023 14:05
Bra spel man lär sig mycket och roligt
N
neo
3 maj 2023 10:39
det är jättr kul alla spela de nu i våran klass
Anonym
4 april 2023 19:26
Jättebra spel allihopa är ju jätte bra tycker jag.
E
Edvin
13 december 2022 21:26
Jättebra spel för att lära sig multiplikation om man tycker det är svårt:) :) :) :) :) :) :) :)
Anonym
28 november 2022 12:43
Bra spel det var jätte jätte kul tack för jag fick spela.😏☺️☺️
J
JuliamedJ
29 september 2021 13:17
Jag tycker om spelet, ett bra och roligt spel. Hann med allt på 50min men gjorde även om massa uppgifter när jag haft fel. Men jag ger 4/5
S
ShellMaster979
23 september 2021 09:29
den är bra för att man lär sig saker av den
Anonym
12 februari 2021 10:51
De va roligt och lätt man lär sig mycket
T
Tristan
11 februari 2021 12:07
jag tycker det är roligt och jag lär mig mycket
E
eoit
2 februari 2021 13:48
jag tycker det är både lätt och svårt
Anonym
1 februari 2021 19:17
spelet är enklare än 1 årskurs
L
Ludvig
21 oktober 2020 13:27
Det är ett bra spel att lära sig multiplikation!
Anonym
8 oktober 2020 14:40
det är svin svårt men det är bra spel
Anonym
20 februari 2019 13:15
Jag tycker spelet är för enkelt speciellt eftersom det står att det ska var till årskurs 9.
Anonym
18 november 2018 19:42
Gillar det
Jätte mycker
A
anonym elev
16 november 2017 15:52
jag trodde det skulle vara roligare
C
CoolJohn
25 oktober 2017 10:48
Cooooooooooooooooooooooolt
Anonym
3 maj 2017 09:11
det här spelet är lätt att lära sig multiplikation på ett bra sett:D
Anonym
11 januari 2017 13:57
det här spelet är bra
Anonym
8 december 2016 14:27
omg för spelet eller webbplatsen alla i skolan använder det hela tiden typ det är så toppen
N
nytorpsskolanselev
26 maj 2016 19:15
jag har aldrig spela eller lärt mig på ett sådan spänande och roligt sett
Anonym
26 maj 2016 11:19
hej jag tycker elevspel.se mycket roligare att lära sig än att skriva ihäften
M
Moltas
16 maj 2016 08:11
Hej jag tycker inte om att det är så enkelt!!!!!!!!!!
N
Nytorpselev
21 april 2016 06:37
Det är mycket roligare att lära sig multiplikation på de här sättet tycker jag:D
Anonym
3 februari 2016 16:31
Tycker verkligen om elevspel verkligen roligt men det
S
Sofia C
19 oktober 2014 14:31
Hej!
Det är kul att träna multiplikationstabellen. Men det är ju bara vanlig multiplikation.
L
Leo
20 april 2014 16:40
Inte så kul. Det är ju vanlig multiplikation......

Fler fördelar med plusmedlemskap