Matteglosor 2:ans tabell

1
Från 1 • 2 till 8 • 2
Bildmarkeringar
2
Från 5 • 2 till 12 • 2
Bildmarkeringar
3
Från 9 • 2 till 16 • 2
Bildmarkeringar
4
Från 1 • 2 till 12 • 2 blandat
Bildmarkeringar
5
Från 5 • 2 till 16 • 2 blandat
Bildmarkeringar
6
Upp till 16 • 2 blandat
Bildmarkeringar
7
Från 2/2 till 16/2 blandat
Bildmarkeringar
8
Från 10/2 till 24/2 blandat
Bildmarkeringar
9
Från 18/2 till 32/2 blandat
Bildmarkeringar
10
Från 2/2 till 24/2 blandat
Bildmarkeringar
11
Från 10/2 till 32/2 blandat
Bildmarkeringar
12
Upp till 32/2 Blandat
Bildmarkeringar
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Matteglosor 2:ans tabell på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Från 1 • 2 till 8 • 2.
2024-07-10 12:44 efter 20 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Från 1 • 2 till 8 • 2.
2024-07-07 23:39 efter 58 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Från 1 • 2 till 8 • 2.
2024-07-01 19:20 efter 45 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 11. Från 10/2 till 32/2 blandat.
2024-06-28 15:49 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 12. Upp till 32/2 Blandat.
2024-06-28 15:48 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 10. Från 2/2 till 24/2 blandat.
2024-06-28 15:46 efter 3 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 12. Upp till 32/2 Blandat.
2024-06-20 11:25 efter 41 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 11. Från 10/2 till 32/2 blandat.
2024-06-20 11:24 efter 40 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 10. Från 2/2 till 24/2 blandat.
2024-06-20 11:24 efter 48 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 9. Från 18/2 till 32/2 blandat.
2024-06-20 11:23 efter 33 sekunders spelande.

Spel om 2:ans multiplikationstabell upp till 2 • 16.

Spelet Matteglosor 2:ans tabell

Instruktioner till Matteglosor 2:ans tabell

Med hjälp av bildmarkeringar tränar du på 2:ans tabell, både som multiplikation och som division. Du övar alltså både på dubbelt och hälften, vilket är bra att kunna för att din huvudräkning ska bli snabbare. De tabeller där den ena faktorn är ett primtal, kommer du att ha särskild nytta av att behärska, till exempel när du räknar med division och bråk.

1. Från 1 • 2 till 8 • 2

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Från 5 • 2 till 12 • 2

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Från 9 • 2 till 16 • 2

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Från 1 • 2 till 12 • 2 blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 12 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Från 5 • 2 till 16 • 2 blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 12 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Upp till 16 • 2 blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 16 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Från 2/2 till 16/2 blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Från 10/2 till 24/2 blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Från 18/2 till 32/2 blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Från 2/2 till 24/2 blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 12 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Från 10/2 till 32/2 blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 12 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Upp till 32/2 Blandat

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 16 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Matteglosor 2:ans tabell. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Matteglosor 2:ans tabell kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 8
Spelskapare
En användare (id 220335)
Uppdaterat
2022-02-18
Publicerat online
2021-09-08
Unikt id
12525
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.6
Totalt 94
5
54
4
7
3
4
2
2
1
27

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

A
andra XD
7 oktober 2021 21:21
bra om man vill lära sig tabellerna men det är för enkelt om man kan alla tabeller : /
F
Först^^
15 september 2021 14:01
Bra för att man kan öva på gånger och delat med :-3

Fler fördelar med plusmedlemskap