Lästal åk 4-9

1
Välj uttryck
+ och -, Flervalsfrågor Svår
2
Skriv rätt uttryck
+ och -, Frågor med fritextsvar
3
Välj uttryck
x och /, Flervalsfrågor Svår
4
Skriv rätt uttryck
x och /, Frågor med fritextsvar
5
Välj uttryck
Blandat, Flervalsfrågor Svår
6
Skriv rätt uttryck
Blandat, Frågor med fritextsvar
7
Lös uppgiften, skriv svaret
+ och -, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
8
Lös uppgiften, skriv svaret
+ och -, del 2, Frågor med fritextsvar
9
Lös uppgiften
x och /, del 1, Frågor med fritextsvar
10
Lös uppgiften
x och /, del 2, Frågor med fritextsvar
11
Lös uppgiften
Blandat, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
12
Lös uppgiften
Blandat, del 2, Frågor med fritextsvar
13
Lös uppgiften, del 1
+ & - med decimaler, Frågor med fritextsvar Svår
14
Lös uppgiften, del 2
+ & - m decimaler, Frågor med fritextsvar Svår
15
Lös uppgiften, del 1
x & / med decimaler, Frågor med fritextsvar Svår
16
Lös uppgiften, del 2
x och / m decimaltal, Frågor med fritextsvar Svår
17
Lös uppgiften, del 1
Blandat - decimaler, Frågor med fritextsvar
18
Lös uppgiften, del 2
Blandat m decimaler, Frågor med fritextsvar Svår
19
Lös uppgiften
Omkrets, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
20
Lös uppgiften
Omkrets, del 2, Frågor med fritextsvar Svår
21
Lös uppgiften
Area, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
22
Lös uppgiften
Area, del 2, Frågor med fritextsvar Svår
23
Lös uppgiften
Area och omkrets, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
24
Lös uppgiften
Area och omkrets, del 2, Frågor med fritextsvar Svår
25
Lös uppgiften
Bråk, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
26
Lös uppgiften
Bråk, del 2, Frågor med fritextsvar Svår
27
Lös uppgiften
Bråk, del 3, Frågor med fritextsvar Svår
28
Lös uppgiften
Procent, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
29
Lös uppgiften
Procent, del 2, Frågor med fritextsvar Svår
30
Lös uppgiften
Medelvärde, del 1, Frågor med fritextsvar
31
Lös uppgiften
Medelvärde, del 2, Frågor med fritextsvar Svår
32
Lös uppgiften
Median, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
33
Lös uppgiften
Median, del 2, Frågor med fritextsvar
34
Lös uppgiften
Medelvärde/median, Frågor med fritextsvar Svår
35
Lös uppgiften
Ekvationer, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
36
Lös uppgiften
Ekvationer, del 2, Frågor med fritextsvar
37
Lös uppgiften
Ekvationer, del 3, Frågor med fritextsvar Svår
38
Lös uppgiften
Negativatal, del 1, Frågor med fritextsvar Svår
39
Lös uppgiften
Negativatal, del 2, Frågor med fritextsvar Svår
40
Lös uppgiften
Sannolikhet, Frågor med fritextsvar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Lästal åk 4-9 på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj uttryck (+ och -).
4 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj uttryck (+ och -).
4 timmar sedan efter 26 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj uttryck (+ och -).
8 timmar sedan efter 21 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 6. Skriv rätt uttryck (Blandat).
12 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Skriv rätt uttryck (x och /).
2024-07-19 11:03 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Välj uttryck (x och /).
2024-07-19 11:01 efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Skriv rätt uttryck (+ och -).
2024-07-19 10:57 efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj uttryck (+ och -).
2024-07-19 10:54 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Skriv rätt uttryck (+ och -).
2024-07-19 10:27 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj uttryck (+ och -).
2024-07-18 21:51 efter 27 sekunders spelande.

Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Spelet Lästal åk 4-9

Instruktioner till Lästal åk 4-9

Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten samt både med och utan decimaler.
Du kommer delvis att få öva på att lista ut vilket räknesätt du skall använda. Det kommer så småningom också finnas nivåer som handlar om bråk, procent, area, omkrets och ekvationer.

Det finns olika svårighetsgrader både vad gäller läsuppgigterna/problemlösningen och själva talen.

En del tal kan vara riktigt svåra att lösa i huvudet så använd ett papper för att kunna ställa upp de olika talen vid sidan av.

1. Välj uttryck (+ och -)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Skriv rätt uttryck (+ och -)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Välj uttryck (x och /)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriv rätt uttryck (x och /)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Välj uttryck (Blandat)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 9 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Skriv rätt uttryck (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Lös uppgiften, skriv svaret (+ och -, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Lös uppgiften, skriv svaret (+ och -, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Lös uppgiften (x och /, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Lös uppgiften (x och /, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Lös uppgiften (Blandat, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Lös uppgiften (Blandat, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Lös uppgiften, del 1 (+ & - med decimaler)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Lös uppgiften, del 2 (+ & - m decimaler)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Lös uppgiften, del 1 (x & / med decimaler)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Lös uppgiften, del 2 (x och / m decimaltal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 3 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Lös uppgiften, del 1 (Blandat - decimaler)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. Lös uppgiften, del 2 (Blandat m decimaler)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

19. Lös uppgiften (Omkrets, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

20. Lös uppgiften (Omkrets, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

21. Lös uppgiften (Area, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

22. Lös uppgiften (Area, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

23. Lös uppgiften (Area och omkrets, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

24. Lös uppgiften (Area och omkrets, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

25. Lös uppgiften (Bråk, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

26. Lös uppgiften (Bråk, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

27. Lös uppgiften (Bråk, del 3)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

28. Lös uppgiften (Procent, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

29. Lös uppgiften (Procent, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

30. Lös uppgiften (Medelvärde, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

31. Lös uppgiften (Medelvärde, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

32. Lös uppgiften (Median, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

33. Lös uppgiften (Median, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 3 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

34. Lös uppgiften (Medelvärde/median)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

35. Lös uppgiften (Ekvationer, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

36. Lös uppgiften (Ekvationer, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

37. Lös uppgiften (Ekvationer, del 3)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

38. Lös uppgiften (Negativatal, del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

39. Lös uppgiften (Negativatal, del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

40. Lös uppgiften (Sannolikhet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Lästal åk 4-9. Maximala antalet poäng (40 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 40 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Lästal åk 4-9 kan du totalt få 40 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-01-14
Publicerat online
2015-03-16
Unikt id
2161
Sparat av
20-30 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.5
Totalt 820
5
431
4
59
3
57
2
39
1
234

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 33 kommentarer om detta kunskapsspel.

H
Hedvig
16 maj 2022 10:46
Det är världens bästa spel!🫠🤯🤭🫥
T
TeZar
20 oktober 2021 18:42
Detta är lite svårt men enkelt
A
abdullah
22 februari 2021 13:26
Detta spelet var väldig kul jag vil spela när jag komer häm
O
Oj
22 december 2020 19:05
Oj detta var svår!Men jag tycker om det iaf👍🏻
E
Daniel Lind
4 december 2020 08:42
Matti: Uppgiften på nivå 28 har nu omformulerats. Tack för påpekande!
M
Matti
3 december 2020 04:03
Nivå 28: "I en skola är 20% av pojkarna mörkhåriga och 50% av flickorna mörkhåriga. Hur många procent av eleverna är mörkhåriga?" Som svar krävs 70%... jag hoppas ni rättar.
E
Daniel Lind
2 december 2020 08:28
André, Agneta Johansson, Anonym, Matti: Tack alla, de fel ni påpekat är nu åtgärdade.
M
Matti
2 december 2020 05:27
Nivå 21 talar två ggr om "skin" i st f skinn.
M
Matti
2 december 2020 03:28
Nivå 18 "Hans skall handla 3,5 kg äpplen. Äpplena kostar 12,25 kr/kg. Hans lämnar fram 50 kr. Hur mycket får han tillbaka?" Som svar krävs 7,125 kr. Hur ser en halvöring ut?
B
Bertil Bertilson
21 september 2020 12:14
Jag tycker att det är dåligt och felaktigt det borde bli 1038028208 och inte 123
S
sadil
25 mars 2020 10:27
så bra spel har lätt mig mycke
A
Anonymus pleasee
20 september 2019 12:20
Bra men.... ibland när jag kör om så försvinner copyrighten??? Är det någon annan som det händer samma sak för?
E
Eric Fårså lundell
7 mars 2019 11:33
Det här spelet är det bästa jag någonsin har spelat man lär sig väldigt mycket och det är väldigt kul!!!!!!!!!!
Anonym
27 februari 2019 14:46
Det är ett bra spel men vissa otydliga saker.
Anonym
11 december 2018 10:18
På uppgift ett finns ett fel. Det står hur manga ben har cokie grävt ner.
Anonym
17 augusti 2018 14:16
det är ganska bra men visa saker är otydliga tycker jag -.-
A
Agneta Johansson
30 november 2017 10:33
Uppgifterna behöver revideras - man kan inte få t ex 7,185 kr tillbaka när man handlar!
E
Daniel Lind
18 maj 2017 23:30
Dåligt: Rätt svar ska vara 177 klädesplagg, inte 117 som du förmodligen skrev i ditt svar. :)
D
Dåligt
18 maj 2017 10:01
På nivå 11 när Johanna skulle sälja klädesplagg, så svarade jag rätt. Jag använde rätt enhet, och jag stavade enheten rätt. Men jag fick ändå fel? Enligt spelet så skulle svaret vara 117 klädesplagg. Och jag skrev 117 klädesplagg. Men ändå fick jag fel?
E
ellen
17 maj 2017 13:36
dåligt!!!!!!!!!jag fattar inte
F
fatima
7 februari 2017 08:28
spelet är bra men visa frågor är trixika. spelet kan bli bättre genom att visa bilder
A
André
30 november 2016 22:01
Hej. Det är fel på fråga 4 på del 10. Som frågan är ställd är svaret 48, inte 24
M
Miranda
30 november 2016 21:18
Du ska skriva det rätta matematiska begreppet för räknesättet du ska använda. Alltså addition för + och subtraktion för -.
A
Anton
29 november 2016 10:34
Hur ska man göra på nivå 2? Ska man skriva tecknet eller skriftligt? Hoppas på svar.
E
Daniel Lind
16 november 2016 13:31
Klara Dahlin: Vad bra att du inte gav dig och nu förstod jag äntligen! Nu har jag omformulerat frågan så att den stämmer med uttrycket i det rätta svaret, enligt ditt förslag. :) Tack!!
K
Klara Dahlin
16 november 2016 13:08
Hej Daniel! Jo, uppgiften är fel formulerad. För att svaret ska vara "88-32" som är korrekt i uppgiften så borde frågan ha varit "Hur manga ben har Cokie grävt ner". Svaret på frågan som är I uppgiften "Hur manga fler ben har Bamse grävt ner än Cokie" är 32 som framgår av uppgiftens första mening ("Hunden Cokie har grävt ner 32 ben färre än Bamse.").
E
Daniel Lind
15 november 2016 23:35
Klara Dahlin: Tack för att du engagerar dig i att spelen ska vara korrekta. Det uppskattar vi! Detta spel är gjort av en användare, men jag gick ändå in och kikade hur uppgiften var skriven och jag hittade då inget fel. :)
K
Klara Dahlin
15 november 2016 20:24
Hej! I nivå 1 finns följande uppgift: "Välj uttryck
Hunden Cokie har grävt ner 32 ben färre än Bamse. Bamse har grävt ner dubbelt så många som 44. Hur många fler ben har Bamse grävt ner än Cokie." Svaret på detta är 32. Men uppgiften går ut på att hitta korrekt uttryck och rätta svaret i uppgiften är 88-32. Vänligen rätta till detta.
H
henke
10 november 2016 09:16
bravo elevspel ni äger
E
Daniel Lind
4 april 2016 00:39
Kajsa Östlund: Jag gick in och fixade detta direkt så slapp spelskaparen göra det. Tack för att du meddelade oss om felet. :)
Anonym
3 april 2016 08:39
Jättebra spel, men på nivå tre hittade jag ett korrekturfel i en fråga (Kalle ska köpa 8 meter tyg i affären. En meter tyg kostar 15 kr. Hur mycket kostar 8kr?)
E
Daniel Lind
28 mars 2016 23:33
ragnar edlund: Tack för din feedback. Jag såg att spelskaparen inte sett detta så jag gick in och korrigerade felaktigheterna på nivå 33. Tack för din skarpsynthet!
R
ragnar edlund
24 februari 2016 11:14
Median nivå 33: Första frågan felställd. Median visar inte på den vanligaste lönen, det gör typvärdet per def., däremot visar det runt vilket värde de flesta lönerna låg kring dvs. det skalar bort det väsentligt högre högsta värdet. Tredje frågan bör vara 12 lådor eftersom "i genomsnitt" syftar på medelvärdet, inte medianen. Bra ide annars och jag hoppas att det även finns riktigt svåra uppgifter framöver. Lärare åk 7-9.

Fler fördelar med plusmedlemskap