Skapa spel med lucktexter

Nu har vi tagit fram en ny speltyp som kallas lucktext. Läs mer om hur du använder speltypen på hjälpsidan för lucktext.

Hittills finns det sex olika speltyper du kan välja mellan när du skapar nivåer i egna spel. Läs mer om hur du skapar egna spel på hjälpsidan för egna spel.

16