Lucktext

Denna speltyp går ut på att eleven får en eller flera texter där vissa ord tagits bort eller ersatts med ett flervalsalternativ. Elevens uppgift är att fylla i luckorna eller välja rätt alternativ så att texten blir komplett. Denna speltyp är väldigt populär i språkundervisning då det testar och tränar läsförståelse och glosor i ett kontext istället för isolerat från annat.

När du skapar spel av typen lucktext får du följande val:
Nivåinställningar

  1. Ska svaret vara skiftlägeskänsligt, dvs är det viktigt att eleven använder rätt stor eller liten bokstav. Om det inte är självklart hur det ska skrivas rekommenderas att inte låta svaren vara känsliga på skiftläget.
  2. Du kan skapa en eller flera lucktexter som uppgifter. Är ordningen på uppgifterna viktig? Inom en uppgift kan du ha flera luckor. Ordningen inom en uppgift ändras aldrig.
  3. Ska eleven endast få ha 3 felaktiga försök innan uppgiften i spelomgången klassas som ej godkänd?

Skriv din text i det stora textfältet:

LucktextNär du ska lägga in en lucka behöver du markera det eller de ord som ska utgöra en lucka. Klicka sedan på knappen Infoga/redigera lucka. Då öppnas en dialogruta där du har möjlighet att komplettera det rätta svaret med en ledtråd (som eleven kan klicka fram på ett frågetecken efter luckan) samt upp till tre felaktiga svarsalternativ:

svarsalternativ

Om du skriver in felaktiga svar så kommer luckas att bli en rullgardinsmeny där eleven inte skriver in sitt svar, utan väljer det rätta bland de alternativ som du angett.

16