Redigera en kollegas uppdrag

Skärmbild av nya åtkomstkontrollen från redigeringen av ett uppdrag.

Nu finns det möjlighet att ge dina kollegor redigeringsrättighet till dina uppdrag. Om ni t.ex. samarbetar i en grupp eller klass kan det vara smidigt om dina kollegor kan lägga till eller ändra uppgifter, sista inlämningsdag eller lägga till en ny elev. När du skapar eller redigerar ett uppdrag kan du därför under Behörighet välja hur de andra lärarna i valda elevers grupper ska komma åt ditt uppdrag.

Läs mer om att samarbeta i ett uppdrag i guiden för att skapa ett uppdrag.

3