Siffror 0-100

1
0-10
Hitta talen i ordsök, Bokstavsbräde Svår
2
0-10
Länka ihop, tal med franska
3
0-10
Skriv talen på franska, Frågor med fritextsvar
4
11-20
Hitta talen i ordsök, Bokstavsbräde
5
11-20, Länka ihop
Tal på franska med siffror
6
10-20, Lucktext
Skriv talen på franska
7
Tiotal 10-60
Välj rätt franskt tal, Flervalsfrågor
8
0-60
Franska till tal i siffror, Flervalsfrågor
9
0-60 Lucktext
Skriv talet på franska Svår
10
0-60, ordsök
Hitta talet på franska, Bokstavsbräde
11
70-100
Tal på franska till siffror, Flervalsfrågor Svår
12
70-100
Skriv talet på franska, Frågor med fritextsvar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Siffror 0-100 på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev hade problem på nivå 11. 70-100 (Tal på franska till siffror).
2024-06-21 23:10 efter 17 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 11. 70-100 (Tal på franska till siffror).
2024-06-21 23:09 efter 1 minuts spelande.
En elev hade problem på nivå 11. 70-100 (Tal på franska till siffror).
2024-06-21 23:07 efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 11. 70-100 (Tal på franska till siffror).
2024-06-21 23:06 efter 51 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 10. 0-60, ordsök (Hitta talet på franska).
2024-06-21 23:05 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 9. 0-60 Lucktext (Skriv talet på franska).
2024-06-21 18:10 efter 18 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 8. 0-60 (Franska till tal i siffror).
2024-06-21 17:51 efter 50 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 9. 0-60 Lucktext (Skriv talet på franska).
2024-06-21 00:25 efter 59 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 9. 0-60 Lucktext (Skriv talet på franska).
2024-06-21 00:24 efter 53 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 9. 0-60 Lucktext (Skriv talet på franska).
2024-06-21 00:23 efter 43 sekunders spelande.

Träna att räkna och skriva talen noll till hundra på franska.

Spelet Siffror 0-100

Instruktioner till Siffror 0-100

Skriv talet som är efterfrågat. Du ska träna din stavning på alla tal mellan 0 och 100. Du måste också ha rätt med alla speciella tecken som finns. Ex: é, è.

1. 0-10 (Hitta talen i ordsök)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 11 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. 0-10 (Länka ihop, tal med franska)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. 0-10 (Skriv talen på franska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som är skiftlägeskänsliga, dvs att det är viktigt med stora och små bokstäver. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. 11-20 (Hitta talen i ordsök)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. 11-20, Länka ihop (Tal på franska med siffror)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. 10-20, Lucktext (Skriv talen på franska)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 3 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexterna visas i samma ordning varje spelomgång. I spelet får eleven 3 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 4 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor som är skiftlägeskänsliga. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

7. Tiotal 10-60 (Välj rätt franskt tal)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. 0-60 (Franska till tal i siffror)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. 0-60 Lucktext (Skriv talet på franska)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 9 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 9 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 4 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor som är skiftlägeskänsliga. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

10. 0-60, ordsök (Hitta talet på franska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 32 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. 70-100 (Tal på franska till siffror)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 22 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. 70-100 (Skriv talet på franska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 31 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Siffror 0-100. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Siffror 0-100 kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Franska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Övar
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-04-26
Publicerat online
2015-09-19
Unikt id
2963
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 641
5
413
4
58
3
39
2
29
1
102

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 8 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
11 januari 2024 12:19
anonym0.1: när du ska skriva zero kan du bara kopiera e:t från när du har fel innan
Anonym
5 september 2022 11:29
jag vet inte det var konstig plus man kan inte skriva (e) i franska och då menar jag med (zero)= som är noll i svenska men det som jag vill är att man kan skriva (e:et) så ja den var bra men kan bli bättre! :o
E
Daniel Lind
20 april 2022 08:14
Anonym0.1: Precis så som du skriver fungerar många mobiler. Prata med din lärare och be hen visa dig hur du skriver alla bokstäver rätt på just din enhet.
A
Anonym0.1
19 april 2022 15:02
Jag gillar inte att jag inte kan, på datorn skriva zero (noll på franska) med en accent (på e:et alltså) så alltid när jag skriver det blir det fel. Kan man inte göra så att om man skriver ett bara ''e'' så kan man sedan klicka någonstans vilken accent man vill ha/man menade? Annars gillade jag spelet :)
B
Bastian
26 mars 2021 08:28
Väldigt bra men önskar att det fanns ett svårt bokstavsbräde (där allt inte är i en linje) på 70-100. Förresten så är 81 "quatre-vingt-un" och inte "quatre-vingt et un".
M
MÄRTA RAHM
29 januari 2021 10:50
Jag tyckte att spelet var helt ok.
M
MMA
25 november 2018 20:32
ENKELT BRA OCH FRAMFÖR ALLT ROLIHT FRANSKA ÄR BÄÄÄÄÄST.
Z
Zahra
7 mars 2018 10:42
Elevspel är jättebra! Jag kan alla siffror från 1-100?

Fler fördelar med plusmedlemskap