Memory med talsyntes

En av våra populära speltyper har nu blivit ännu bättre. Spelnivåer med memory går nu att skapa med uppläst talsyntes av text. Det gör språkinlärningen ännu bättre då eleven får möjlighet att öva på uttal och använda fler sinnen. Det gör även spelandet ännu roligare. Vår talsyntes är en av de bättre, prova gärna!

Vi påminner om att fri talsyntes endast gäller våra betalande plusmedlemmar. Gratis-användare kan få 4 uppläsningar per spelomgång. Detta beror på att vi köper in uppläsningen och får kostnader för detta som inte täcks av våra gratis-användare. När de fria uppläsningarna tar slut övergår elevens memory till ett vanligt med text istället för ljud.

Kom ihåg att du själv kan skapa ett memory med talsyntes. Välj memory när du väljer speltyp och välj det språk du vill att uppläsningen ska ha. Du kan välja mellan svenska, engelska, spanska, franska, tyska och italienska. Se bilden ovan

Testa memory med den nya talsyntesen i några populära spel:

/amnen/engelska/2691-food-arskurs-1.html (Nivå 13-15, engelska)

/amnen/spanska/1707-spanska-lar-dig-talen.html (Nivå 7-12, spanska)

/amnen/tyska/8245-farger-pa-tyska.html (Nivå 5, tyska och svenska)

Bli plusmedlem och lyssna utan begränsning.

21