Uppläsning med talsyntes i spel

På många spel finns det möjlighet att få uppgifterna, frågorna och svaren upplästa. Det visas i så fall med en ikon vid texten. Ett exempel visas nedan.

Genom att klicka på ikonen för ljud så kommer texten i den rutan att läsas upp i din enhets högtalare. Uppläsningen kan avbrytas genom att klicka på ikonen för stopp, som visas under tiden ljudet spelas upp.

Vilka enheter fungerar uppläsningen på?

Uppläsningen fungerar på samtliga enheter med uppdaterade webbläsare. Detta inkluderar bland annat följande operativsystem och webbläsare:

  • iOS (iPad, iPhone)
  • Safari på OSX
  • Windows 10 med Microsoft Edge
  • Android (telefoner och surfplattor)
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Edge

Försvinner uppspelningsknappen fungerar inte uppläsningen av text-till-tal i din enhet. Du rekommenderas att använda någon av ovanstående enheter för att nyttja uppläsningen. För alla enheter och webbläsare gäller det att de ska vara uppdaterade till senaste version.

Fri talsyntes

Eftersom vi köper in tjänsten för talsyntes har vi blivit tvungna att sätta ett tak på hur många gånger det får användas av de användare som inte har ett betalande plusmedlemskap. Det innebär att en gratis-användare kan få 4 uppspelningar per spelomgång – därefter ombeds användaren bli plusmedlem för att kunna lyssna utan begränsning. Plusmedlemmar har fri tillgång till talsyntes i alla spel som erbjuder uppspelning.

Inget ljud?

Ikonen försvinner

Om ikonen för ljud försvinner vid klick, men inte ersätts med en stopp-ikon, betyder det att din enhet inte har stöd för uppspelning av ljudformatet mp3. Du behöver då uppdatera eller byta webbläsare för att få uppläsningen att fungera. Se listan ovan med rekommenderade enheter och webbläsare.

Inget ljud när stopp-ikonen visas

Om en stopp-ikon visas så genereras en ljudfil som sedan spelas upp i din enhets högtalare. Om inget ljud hörs brukar det bero på att din enhet har för lågt inställt ljud. Pröva att få nedanstående uppspelning att höras:

”Detta är ett test av talsyntesen på Elevspel. Hör du detta fungerar uppspelningen av ljud på din enhet.”

Hör du ovanstående ljudfil, men ej vid klick på ikonen för högtalare på ett spel kan du gärna kontakta oss.

11