Låt nya elever i en grupp få tillgång till gruppens uppdrag

Nu kommer en efterlängtad funktion för er som låter era elever få uppdrag på Elevspel. När en klass eller grupp får en ny elev har läraren tidigare varit tvungen att lägga in den eleven på alla pågående och kommande uppdrag som gruppen har. Nu har vi gjort en funktion där ni vid skapandet av ett uppdrag kan välja om nya elever automatiskt ska få pågående och kommande uppdrag. För att denna funktion ska fundera på redan skapade uppdrag måste du som lärare gå in och redigera uppdragen och markera att denna synkronisering ska ske samt för vilka grupper det ska gälla för.

Läs mer på hjälpsidan för uppdrag.

0