Fler frågor i spelen om de fyra räknesätten

Efter önskemål har spelen addition, subtraktion, multiplikation och division fått fler frågor. Förut var det maximalt fem frågor per omgång. Nu är det tio frågor per omgång (om det valda talet så tillåter, förstås).

Detta gör förstås att omgångarna i spelen har blivit något svårare att klara, men samtidigt är det ännu bättre träning i matte!

187