Skapa elevkonton från Excel

Har du många klasser som skall importeras och läggas in i grupper på Elevspel? Använd vår funktion för att skapa elevkonton från Excel. Du hittar importfunktionen genom att följa guiden nedan.

Använd inte denna funktion för att lägga in elever från en redan befintlig grupp på Elevspel – då får eleverna två olika konton på Elevspel! Använd då istället funktionen för att lägga in elev från en annan grupp.

 1. Logga in som lärare eller förälder.
 2. Klicka på Elever.
 3. Välj att skapa en ny grupp eller klicka på namnet på en befintlig.
  1. Om ny grupp: Ange klass- eller gruppnamn samt skolans namn och klicka därefter på Spara.
 4. Se till att du är på fliken Elever. Klicka på knappen Lägg till elevkonto, sedan Nytt och därefter Importera från Excel.
 5. Välj datafil för import, årskurs på alla elever och hur de ska ha tillgång till spelen.
 6. Klicka på knappen Skapa elevkonton.
 7. Nu har nya elevkonton skapats för alla elever i datafilen och de har lagts in i den valda gruppen. Klicka gärna på knappen Exportera lösenordslista för att kunna dela ut elevernas användarnamn och lösenord om ni inte använder Skolfederation eller Skolon för inloggningen.

Format datafil

Importfilen måste innehålla vissa kolumner. Enklast åstadkommer du en mall för datafil genom att klicka på knappen Exportera lösenordslista när du är inne på den nyskapade gruppen. Då laddar du hem en fil med nödvändiga kolumner redan specificerade. De kolumner som skall finnas i filen är:

 • Förnamn
  • Elevens förnamn. Måste finnas med för varje elev.
 • Efternamn
  • Elevens efternamn. Ej obligatoriskt att fylla denna kolumn med data.
 • E-postadress
  • Elevens e-postadress. Ej obligatoriskt att fylla denna kolumn med data.

Den första raden måste innehålla ovanstående värden, vilka sedan används som matchning för de efterföljande raderna vid importen. Vi har även gjort en mall för import av elever som du kan ha som underlag.

32