Dölja spelens målgrupp för en elev

Om du inte vill att en elev ska se vilken målgrupp ett visst spel har kan du dölja det så att den eleven inte kan se det. Det kan vara användbart om en elev t.ex. befinner sig på en annan nivå än sina klasskamrater, eller om ni använder Elevspel i andra sammanhang. Det kan t.ex. vara SFI (Svenska För Invandrare) eller gymnasiesärskolan, där spelen kan passa mycket bra, men eleverna inte passar in i målgrupperna. Så här döljer du visningen av ett spels målgrupp:

  1. Logga in som elevens ansvarige lärare.
  2. Klicka på Elever.
  3. Klicka på den grupp som eleven ingår i.
  4. Klicka på elevens namn.
  5. Välj rätt årskurs för eleven i fältet Årskurs.
  6. Välj Aktuell årskurs eller Via uppdrag under Spelbara spel.
  7. Klicka på Spara.

dölja målgrupp

Nu kommer eleven efter inloggning inte att kunna se vilken årskurs spelen egentligen är riktade mot.

Obs! Det går inte att dölja målgrupp och samtidigt låta eleven ha tillgång till samtliga spel på Elevspel. Det går bara att dölja utskriften av det, ifall elevens tillgång till spelen begränsas enligt steg 6 ovan.

6