Använda Elevspel via Skolon

Nedanstående hjälpavsnitt gäller endast de som använder Elevspel via Skolon. Läs mer om vad Skolon är på Skolon.com.

Inloggning

Om er skola använder Skolon kan ni numera även logga in till Elevspel den vägen. Det finns två sätt att logga in:

 1. Sök rätt på verktyget Elevspel i biblioteket inloggad på Skolon.com och klicka där för att gå till Elevspel.
 2. Gå till inloggningssidan för Elevspel. Klicka på inloggningsknappen Skolon. Du omdirigeras sedan till Skolon för inloggning. När inloggningen är klar kommer du tillbaka till Elevspel inloggad.

Skapa användare

Första gången du loggar in på Elevspel via Skolon krävs att du som lärare läser igenom och godkänner våra användarvillkor, innan du kan logga in på Elevspel.

En elev kan inte logga in på Elevspel utan att en lärare har aktiverat en klass eller grupp som den eleven ingår i.

Om du redan har ett konto på Elevspel

Om du redan har ett konto som lärare eller förälder på Elevspel kommer du automatiskt att logga in till den användaren, förutsatt att det är samma e-postadress registrerad hos både Elevspel och Skolon.

Om du som elev redan har ett konto på Elevspel och vill behålla dina resultat, måste du slå samman ditt nya konto med ditt gamla. Det kan du göra själv som elev, men även din lärare kan slå ihop dina två elevkonton.

Krav för användning

För att använda Elevspel krävs ett plusmedlemskap inskaffat för inloggning via Skolon eller att du i Skolon aktiverar en demo. Det sistnämnda gör du genom att klicka på knappen Prova i 30 dagar på infosidan för Elevspel i Skolon.

Alla användare som loggar in via Skolon blir automatiskt klassificerade som plusmedlemmar. Det innebär bland annat att spelen är reklamfria. Läs mer om fördelarna med plusmedlemskap.

Importera klass eller grupp från Skolon

Om du loggar in som lärare via Skolon kommer du att kunna importera en eller flera klasser eller grupper från Skolon in till Elevspel som sedan kommer att hållas uppdaterade. Du importerar en grupp så här:

 1. Logga in via Skolon (se ovan).
 2. Klicka på knappen Elever inloggad på Elevspel.
 3. Klicka på knappen Hämta grupp från Skolon.
 4. Välj den grupp du vill importera och välj sedan vilken årskurs alla gruppens elever ska tillhöra och hur spelen ska kunna spelas.
 5. Klicka sedan på knappen Uppdatera/hämta grupp.

Hålla grupp/klass uppdaterad

Varje gång en användare (lärare eller elev) loggar in via Skolon kontrolleras om det har tillkommit någon grupp från Skolon som användaren kan läggas in i. Lägger en lärare till en elev i en befintlig klass i Skolon kommer den eleven alltså automatiskt att hamna i den klassen även i Elevspel, förutsatt att läraren redan importerat den klassen till Elevspel.

Vill du som lärare uppdatera en grupp manuellt kan du göra det genom att gå till gruppen på Elevspel och under fliken med elevlistan klicka på knappen Uppdatera från Skolon.

Vid inloggning skapas det inga nya grupper. Det kan endast läggas till medlemmar till befintliga grupper.

Borttagning av grupptillhörighet

Ingen lärare eller elev tas automatiskt bort från någon grupp. Borttagning av elev och lärare sker manuellt. För att ta bort en lärare eller elev från en grupp krävs att den tas bort från gruppen i Skolon samt tas bort från motsvarande grupp i Elevspel.

Information som överförs

Nedanstående information inhämtas till Elevspel från Skolon.

 1. Namn
  Namnet på den användare som loggar in.
 2. Användartyp
  Om användaren är elev eller lärare.
 3. E-postadress
  Behövs för att kunna komma hantera sitt konto på Elevspel.
 4. Unik användaridentitet
  Behövs för att hantera t.ex. namnbyte eller byte av e-postadress.
 5. Klasser, grupper och skola
  Behövs för att koppla ihop rätt lärare och elever med rätt grupper.
 6. Licenser
  Krävs för att avgöra ifall användaren har en giltig licens för Elevspel eller inte.
3