Slå samman två elevkonton

Om du har en elev som råkar ha två elevkonton där det redan börjat samlas kunskapspoäng på båda, kan du slå ihop dessa.

En förutsättning för att kunna slå ihop två elevkonton är att du har tillgång till dem båda i ditt lärar- eller föräldrakonto. Om du bara har tillgång till ett av de två elevkontona, behöver ansvarig förälder eller lärare ge dig tillgång till det andra kontot.

  1. Logga in som den lärare eller förälder som har tillgång till båda elevkontona.
  2. Klicka på Elever.
  3. Klicka på namnet till den grupp som en av de två elevkontona ingår i.
  4. Klicka på namnet på elevkontot som du vill slå ihop med ett annat konto.
  5. Scrolla ner och klicka på knappen Slå samman med annat elevkonto.
  6. Välj de två elevkonton som skall slås samman. Det enda skall redan vara förvalt.
  7. Välj det konto som skall vara kvar efter sammanslagningen. Noter att det andra kontot kommer att försvinna efter sammanslagningen.
  8. Klicka på Slå samman.
  9. Kontrollera att du valt rätt elevkonton och klicka sedan på OK om du vill verkställa sammanslagningen.
8