Vanliga spanskaord

1
Vanliga ord 1
Välj rätt, svenska - spanska, Flervalsfrågor Svår
2
Vanliga ord 2
Välj rätt, svenska - spanska, Flervalsfrågor Svår
3
Vanliga ord 3
Välj rätt, svenska - spanska, Flervalsfrågor Svår
4
Skriv vanliga ord, ordgrupp 1
Svenska till spanska, Frågor med fritextsvar Svår
5
Skriv vanliga ord, ordgrupp 2
Svenska till spanska, Frågor med fritextsvar Svår
6
Skriv vanliga ord, ordgrupp 3
Svenska till spanska, Frågor med fritextsvar Svår
7
Para ihop, ordgrupp 1
Svenska till spanska, Memory
8
Para ihop, ordgrupp 2
Svenska till spanska, Memory
9
Para ihop, ordgrupp 3
Svenska till spanska, Memory
10
Gissa ordet, ordgrupp 1
Svenska till spanska
11
Gissa ordet, ordgrupp 2
Svenska till spanska Svår
12
Gissa ordet, ordgrupp 3
Svenska till spanska Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Vanliga spanskaord på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Vanliga ord 1 (Välj rätt, svenska - spanska).
2024-02-22 12:08 efter 3 sekunders spelande.
Någon fick 2 missar på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:07 efter 28 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:06 efter 18 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:06 efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:05 efter 3 minuters spelande.
Någon fick 2 missar på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:03 efter 19 sekunders spelande.
Någon fick 1 miss på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:02 efter 13 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:02 efter 11 sekunders spelande.
Någon fick 2 missar på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:02 efter 20 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska).
2024-02-22 12:01 efter 4 minuters spelande.

Öva på vanliga spanska ord. Vad heter ordet/frasen på spanska?

Spelet Vanliga spanskaord

Instruktioner till Vanliga spanskaord

Vad heter ordet/frasen på spanska? Här får du öva på 78 spanska ord och korta fraser. Välj det spanska ord eller den spanska fras som överensstämmer med det svenska ordet eller frasen.

1. Vanliga ord 1 (Välj rätt, svenska - spanska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Vanliga ord 2 (Välj rätt, svenska - spanska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 27 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Vanliga ord 3 (Välj rätt, svenska - spanska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 36 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriv vanliga ord, ordgrupp 1 (Svenska till spanska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Skriv vanliga ord, ordgrupp 2 (Svenska till spanska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 27 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Skriv vanliga ord, ordgrupp 3 (Svenska till spanska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 36 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Para ihop, ordgrupp 1 (Svenska till spanska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Para ihop, ordgrupp 2 (Svenska till spanska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 27 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Para ihop, ordgrupp 3 (Svenska till spanska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 36 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till spanska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 14 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Gissa ordet, ordgrupp 2 (Svenska till spanska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 27 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Gissa ordet, ordgrupp 3 (Svenska till spanska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 36 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Vanliga spanskaord. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Vanliga spanskaord kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Spanska
Målgrupp
Årskurs 7 - Årskurs 9
Övar
Ordkunskap Vanliga ord Fraser
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-03-06
Publicerat online
2015-09-18
Unikt id
2962
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 138
5
80
4
18
3
6
2
3
1
31

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 9 kommentarer om detta kunskapsspel.

4
4b
31 augusti 2022 16:53
så sjuk bra. jag går i 4b men vill gärna lära mig spanska och perfekt för andra ämnen även.
I
I wanna live
8 mars 2020 10:15
Jätte bra spel, för att jag är helt spansk ❤️❤️❤️ Och jag vill att så många ska vilja att spela det har
Anonym
2 april 2019 15:05
bra spel. För att det kanske är lätt spanska men väldigt lärorikt.
A
Alex
10 december 2018 10:45
det är jätte bra och roligt går i 7an detta hjälper verkligen men snälla gör mer!
D
det finns ett fel
27 maj 2018 09:10
Det är roligt men det finns ett fel
M
mackda
27 februari 2017 19:45
Hej jag gillar Spanska för det är kul dessutom kan jag lite spanska för jag är halv spansk!❤️
P
Philip
10 maj 2016 14:22
Jätte roligt önskar mer nivåer man borde göra en med 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
R
Rewan
13 april 2016 14:10
Hahah, har allt i minnet. Spanska prov imorgon. Dessutom har spanska prov imorgon.
A
Alfhild
20 januari 2016 20:26
Det är ett trevligt spel och jag får repetera eftersom jag glömt en del.

Fler fördelar med plusmedlemskap