AG 1 - Lilla plus och minus 1-10

1
Addition
+1 och +2, Frågor med fritextsvar
2
Addition & subtraktion
+1/-1, +2/-2, Lucktext
3
+3,+4 dubblor
Frågor med fritextsvar
4
+- Dubblor mm
Addera subtrahera, Frågor med fritextsvar
5
+ Öppna utsagor
Del 1, Frågor med fritextsvar
6
+ öppna utsagor
Del 2, Frågor med fritextsvar
7
- öppna utsagor
Subtraktion, Lucktext Svår
8
Ag1 Max 50 sek
1a uppg 1-6, Frågor med fritextsvar
9
Ag 1
1b uppg 7-12, Frågor med fritextsvar
10
Ag 1 en extra
2a 2b uppg 13-18, Frågor med fritextsvar
11
Ag 1 en extra
2b uppg 19-24, Frågor med fritextsvar
12
Ag 1 öppna 60 sek
3a uppg 25-30, Frågor med fritextsvar
13
Ag 1 öppna
3b uppg 31-36, Frågor med fritextsvar
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till AG 1 - Lilla plus och minus 1-10 på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 2. Addition & subtraktion (+1/-1, +2/-2).
9 timmar sedan efter 5 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Addition & subtraktion (+1/-1, +2/-2).
9 timmar sedan efter 4 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Addition (+1 och +2).
9 timmar sedan efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Addition (+1 och +2).
9 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 7. - öppna utsagor (Subtraktion).
15 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 6. + öppna utsagor (Del 2).
15 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 12. Ag 1 öppna 60 sek (3a uppg 25-30).
2024-05-16 12:58 efter 28 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 13. Ag 1 öppna (3b uppg 31-36).
2024-05-16 12:57 efter 20 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 13. Ag 1 öppna (3b uppg 31-36).
2024-05-16 12:56 efter 28 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 13. Ag 1 öppna (3b uppg 31-36).
2024-05-16 12:55 efter 34 sekunders spelande.

Eleven får träna på addition subtraktion med svar och tal mellan 0-10.

Spelet AG 1 - Lilla plus och minus 1-10

Instruktioner till AG 1 - Lilla plus och minus 1-10

Här får du träna på tal som liknar testerna i skolverkets Diamanttester. Målet är att kunna de utantill med flyt. De ska automatiseras så du inte behöver ta till fingrar eller andra strategier. Men i början behövs detta så klart. Utnyttja gärna tal du kan. Kan du att 3+3 =6 så blir 3+4 lätt det är en mer än sex dvs svaret är sju. Detta gör att hjärnan har något att hänga upp det på.

Jag har med TIOKOMPISAR som finns med i Ag3:1

Öppna utsagor i SUBTRAKTION finns inte heller med i Ag 1 (nivå 7)

1. Addition (+1 och +2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Addition & subtraktion (+1/-1, +2/-2)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 32 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

3. +3,+4 dubblor

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 16 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. +- Dubblor mm (Addera subtrahera)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 18 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. + Öppna utsagor (Del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 28 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. + öppna utsagor (Del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. - öppna utsagor (Subtraktion)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 26 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

8. Ag1 Max 50 sek (1a uppg 1-6)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 50 sekunder (50 sekunder). När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Ag 1 (1b uppg 7-12)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 50 sekunder (50 sekunder). När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Ag 1 en extra (2a 2b uppg 13-18)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 55 sekunder (55 sekunder). När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Ag 1 en extra (2b uppg 19-24)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 55 sekunder (55 sekunder). När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Ag 1 öppna 60 sek (3a uppg 25-30)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 60 sekunder (60 sekunder). När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Ag 1 öppna (3b uppg 31-36)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 60 sekunder (60 sekunder). När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i AG 1 - Lilla plus och minus 1-10. Maximala antalet poäng (13 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 13 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet AG 1 - Lilla plus och minus 1-10 kan du totalt få 13 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 5
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-10-10
Publicerat online
2017-08-17
Unikt id
6899
Sparat av
40-50 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.6
Totalt 1 786
5
923
4
173
3
122
2
118
1
450

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 7 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
9 december 2022 12:15
Älskar detta spel sååååå roligt och alla lär sig
Anonym
26 november 2022 16:55
jätte bra att lära sig flyt på det!
Anonym
12 september 2019 19:52
det är jätte bra att lära sig ag1 och det är super kul!
T
Thyra
9 april 2019 06:47
Jag tycker det är jettä bra
K
Kevin Jahani
17 september 2018 18:39
Jag tycker att det är kull.
Anonym
28 augusti 2017 22:14
Tack tryckfel;) nu är det rättat
Anonym
27 augusti 2017 21:02
Nivå 8: fel, 4+2=7, brukar nog bli 6 annars...

Fler fördelar med plusmedlemskap