Bråk - enkla

1
Enkla bråk till 4/4
1, Flervalsfrågor
2
Skriva enkla bråk
2, Frågor med fritextsvar
3
Svårare bråk
3, Flervalsfrågor
4
Skriva svåra bråk
4, Frågor med fritextsvar Svår
5
Förenkla bråk bild
5, Flervalsfrågor Svår
6
Förläng bråket
6, Frågor med fritextsvar Svår
7
Förkorta bråket
7, Frågor med fritextsvar Svår
8
Bråk till procent
8, Flervalsfrågor
9
Bråk till decimaltal bild
9, Flervalsfrågor
10
Bråkform till blandad form.
10, Frågor med fritextsvar Svår
11
Blandad form till bråkform
11, Frågor med fritextsvar Svår
12
Subtraktion med bråk - enkel
12, Frågor med fritextsvar Svår
13
Bråkform till decimalform 1
Flervalsfrågor Svår
14
Bråkform till decimalform 2
Frågor med fritextsvar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Bråk - enkla på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev hade problem på nivå 2. Skriva enkla bråk (2).
6 timmar sedan efter 48 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Förenkla bråk bild (5).
9 timmar sedan efter 10 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Skriva svåra bråk (4).
10 timmar sedan efter 4 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Svårare bråk (3).
10 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Skriva enkla bråk (2).
10 timmar sedan efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Enkla bråk till 4/4 (1).
10 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Förenkla bråk bild (5).
14 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Skriva svåra bråk (4).
14 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Svårare bråk (3).
14 timmar sedan efter 40 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Skriva enkla bråk (2).
14 timmar sedan efter 2 minuters spelande.

Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Spelet Bråk - enkla

Instruktioner till Bråk - enkla

Man tränar de enkla bråken tex 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 och 1/12
Vi jobbar oss igenom bilder av olika slag, vi hittar lika bråk, omvandlar till decimalform och procentform och givetvis tvärtom.

1. Enkla bråk till 4/4 (1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 14 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Skriva enkla bråk (2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 23 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Svårare bråk (3)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 54 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriva svåra bråk (4)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 65 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 1 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Förenkla bråk bild (5)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 39 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Förläng bråket (6)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Förkorta bråket (7)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Bråk till procent (8)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 29 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Bråk till decimaltal bild (9)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 38 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Bråkform till blandad form. (10)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Blandad form till bråkform (11)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Subtraktion med bråk - enkel (12)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Bråkform till decimalform 1

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 48 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Bråkform till decimalform 2

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 48 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Bråk - enkla. Maximala antalet poäng (14 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 14 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Bråk - enkla kan du totalt få 14 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
En användare (id 52026)
Uppdaterat
2022-11-18
Publicerat online
2016-09-18
Unikt id
4998
Sparat av
50-100 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 15 576
5
8 811
4
1 252
3
1 126
2
740
1
3 646

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns många kommentarer om detta kunskapsspel. Här visar de 40 senaste.

Anonym
27 maj 2024 10:15
Lite petige med svaren jag råka trycka på melanslag
E
Emilia
3 maj 2024 10:24
Jätte roligt man lär sig väldigt mycket
O
Olivia
23 april 2024 12:58
det är bra men jag får bara 0 p
B
baby lauch
19 mars 2024 11:16
det är roligt men ska få flera hjärta att få fel
O
otis
12 mars 2024 09:29
lie kul,men jobbigt att behöva skriva med bokstäver
F
Flot
11 mars 2024 11:28
Jag fattar ej någonting. Det var inte så kul heller.
H
humty dumty
1 mars 2024 13:10
jätteenkel bråk men lite kul när man får använda gånger
A
Asså
21 februari 2024 10:04
Väldigt roligt spel men lite svårt gör mer spel.
S
SveaTheCooling
16 februari 2024 09:21
Spelet är bra träning. Bara några slarvfel.
Anonym
7 februari 2024 10:45
Jag gillar detta spelet men det är lite för svårt.
E
Daniel Lind
23 januari 2024 10:13
!: Jag hittar inget fel i spelet, men tack för att du bryr dig om att vi ska vara helt korrekta i alla våra spel. Prata med din lärare nästa gång du hittar något du inte håller med om i ett av våra spel.
!
!
23 januari 2024 08:39
Hej jag tycker att du borde titta igenom svaren för när det var 4/5 var det tydligen 4/9
1
100IQ
22 januari 2024 11:15
jag har 100 IQ så det är enkelt bäst.
R
R
15 januari 2024 13:23
Jag gillar det lite och att vissa saker är svåra och lätta ibland!
Anonym
18 december 2023 16:46
Jag tycker att spelet är bra, men hade varit ännu bättre om t ex råkade skriva lite fel på en fråga så göt det inget för nu om jag t ex råkat skriva ett D istället för ett F så blir det fel.
S
Sigma
13 december 2023 08:32
Halloj, jag tycket att dehär e kul
Anonym
5 december 2023 14:35
Ett ganska bra spel men varför kan man skriva med bokstäver?
Anonym
30 november 2023 12:27
Jag tycker att det är helt ok.
E
En person
21 november 2023 11:57
Bra men kan behöva uppdateras lite med lite nyare bråk
E
Elev 🧠
20 november 2023 09:15
Riktigt bra spel med balanserade uppgifter, några var lite högre nivå än vad jag är på men annars ett riktigt bra spel!
S
Serial Designation V
7 november 2023 13:16
Spelen är jätte bra, 3 stjärna!
Anonym
29 september 2023 09:12
lite för svårt jag förstår inget
M
Maksym
14 september 2023 10:31
Bra men jag nästan förstår inte(inte mycket
Anonym
4 september 2023 13:09
det. är bra bara att jag gillar inte skriv uppgiften
Anonym
30 maj 2023 13:14
var gör man sitt egna bråk spel
J
Jesper Mann
25 maj 2023 08:44
Jag jobbar som matte (och fysik/teknik) lärare på stavreskolan 7-9 i Trollhättan. Det här spelet tycker jag personligt är alldeles för svårt för mina elever. Elever från min klass har personligt kontaktat mig och medlat att detta spel är på högre nivå än vad dem själva är på. Så jag anser att det bör finnas enklare nivåer på det här spelet. Jag tackar i förväg, mvh Jesper Mann
Anonym
10 maj 2023 08:42
det är roligt och bra för att man lär sig
🍜
🍜 Joanna🍜
20 april 2023 09:23
Jag vill ha mellan. Snälla kan ni skrivaen mellan och kanske för de som har svårt en film som hjälper dem.
Anonym
4 april 2023 18:10
Jag tycker attden är jättebra för barn och ungdomar
C
Coolsigge
22 mars 2023 10:12
hejsan elevspel jag tycker om detta spelet
Anonym
22 mars 2023 08:53
det var ett bra spel för man lär sig mycket av det.
K
Karin
21 mars 2023 13:58
Jag tycker att det är ett fördömligt spel. Dock inte så lustigt när man inte kan, jag blir otroligt frustrerad och mina känslor blir sårade.
Anonym
21 mars 2023 09:18
jag tycker elevspel är ett roligt spel man lär sig massor men jag vill att ni ska göra svårare bråk
Anonym
20 mars 2023 10:05
jag vill ha lite mer hjälp en nu
……..
16 mars 2023 14:19
Man fattade 0 det var jätte svårt nåja inte i svenska bara i matte
G
Gladis
21 februari 2023 10:09
Jag tycker att det är roligt och man lär sig mera och mera ju mera man tränar.

Om du inte har testat det här spelet så tycker jag att du borde göra det😜
(
(:
20 februari 2023 11:16
bra men när man råkar skriva 172 istället för 1/2 blir det frustrerande
Anonym
31 januari 2023 10:37
Det här spelet är ganska roligt men lite svårt
🤨
🤨🫵
26 januari 2023 12:59
det är bra men när jag få fel så blir jag sur🥶
(
(=
20 januari 2023 12:22
Roligt sätt att lära sig och fingerar bra

Fler fördelar med plusmedlemskap