Decimaltal

1
Taluppfattning -Tiondel
Skriv talet, Frågor med fritextsvar Svår
2
Taluppfattning- Hundradel
Skriv talet, Frågor med fritextsvar Svår
3
Taluppfattning - Tusendel
Skriv talet, Frågor med fritextsvar
4
Taluppfattning- Alla delar
Skriv talet, Frågor med fritextsvar
5
Decimaltal - Addition
Skriv talet, 0-10, Frågor med fritextsvar
6
Decimaltal - Addition
Skriv talet, 0-100, Frågor med fritextsvar
7
Decimaltal - Subtraktion
Skriv talet, 0-10, Frågor med fritextsvar
8
Decimaltal - Subtraktion
Skriv talet, 0-100, Frågor med fritextsvar
9
Decimaltal - Addition
Skriv talet, 100-500, Frågor med fritextsvar
10
Decimaltal - Subtraktion
Skriv talet, 100-500, Frågor med fritextsvar
11
Decimaltal - Avrundning
Skriv talet, Ental, Frågor med fritextsvar
12
Decimaltal - Avrundning
Skriv talet, Tiondelar, Frågor med fritextsvar
13
Decimaltal -Avrundning
Skriv talet, Tiotal, Frågor med fritextsvar
14
Decimaltal - Multiplikation
Skriv talet, 0-5, Frågor med fritextsvar Svår
15
Decimaltal - Multiplikation
Skriv talet, 0- 12, Frågor med fritextsvar
16
Decimaltal - Division
Skriv talet, 0-10, Frågor med fritextsvar
17
Decimaltal - Division
Skriv talet, 0-200, Frågor med fritextsvar Svår
18
Taluppfattning Multiplikation
Skriv talet, 0-200, Frågor med fritextsvar
19
Taluppfattning
Skriv störst tal, Frågor med fritextsvar
20
Taluppfattning del 2
Alla delar, Frågor med fritextsvar
21
Taluppfattning, del 2
Skriv störst tal, Frågor med fritextsvar
22
Decimaltalsform
Skriv i bråkform, Frågor med fritextsvar Svår
23
Decimaltalsform
Skriv i procentform, Frågor med fritextsvar
24
Decimaltalsform - Omvandla
% eller bråk, Flervalsfrågor Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Decimaltal på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Taluppfattning -Tiondel (Skriv talet).
2024-06-23 19:20 efter 14 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Taluppfattning -Tiondel (Skriv talet).
2024-06-23 19:20 efter 30 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 11. Decimaltal - Avrundning (Skriv talet, Ental).
2024-06-19 16:43 efter 39 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 12. Decimaltal - Avrundning (Skriv talet, Tiondelar).
2024-06-19 16:42 efter 32 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 12. Decimaltal - Avrundning (Skriv talet, Tiondelar).
2024-06-19 16:42 efter 46 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Taluppfattning- Hundradel (Skriv talet).
2024-06-19 09:43 efter 6 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Taluppfattning- Hundradel (Skriv talet).
2024-06-19 09:37 efter 41 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Taluppfattning -Tiondel (Skriv talet).
2024-06-19 09:36 efter 9 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Decimaltal - Subtraktion (Skriv talet, 100-500).
2024-06-19 09:35 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Taluppfattning -Tiondel (Skriv talet).
2024-06-19 07:47 efter 60 sekunders spelande.

Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Spelet Decimaltal

Instruktioner till Decimaltal

Börja med att skriva ut själva talet som står uppdelat enligt positionssystemet. Vad har siffran för värde i talet och därefter är det addition och subtraktion med decimaler.

1. Taluppfattning -Tiondel (Skriv talet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Taluppfattning- Hundradel (Skriv talet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Taluppfattning - Tusendel (Skriv talet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Taluppfattning- Alla delar (Skriv talet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Decimaltal - Addition (Skriv talet, 0-10)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Decimaltal - Addition (Skriv talet, 0-100)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Decimaltal - Subtraktion (Skriv talet, 0-10)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Decimaltal - Subtraktion (Skriv talet, 0-100)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Decimaltal - Addition (Skriv talet, 100-500)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Decimaltal - Subtraktion (Skriv talet, 100-500)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Decimaltal - Avrundning (Skriv talet, Ental)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Decimaltal - Avrundning (Skriv talet, Tiondelar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Decimaltal -Avrundning (Skriv talet, Tiotal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Decimaltal - Multiplikation (Skriv talet, 0-5)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 9 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Decimaltal - Multiplikation (Skriv talet, 0- 12)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Decimaltal - Division (Skriv talet, 0-10)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Decimaltal - Division (Skriv talet, 0-200)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. Taluppfattning Multiplikation (Skriv talet, 0-200)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

19. Taluppfattning (Skriv störst tal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

20. Taluppfattning del 2 (Alla delar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

21. Taluppfattning, del 2 (Skriv störst tal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

22. Decimaltalsform (Skriv i bråkform)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

23. Decimaltalsform (Skriv i procentform)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

24. Decimaltalsform - Omvandla (% eller bråk)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Decimaltal. Maximala antalet poäng (24 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 24 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Decimaltal kan du totalt få 24 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2021-12-03
Publicerat online
2014-03-17
Unikt id
539
Sparat av
30-40 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.5
Totalt 5 019
5
2 633
4
406
3
379
2
248
1
1 353

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns många kommentarer om detta kunskapsspel. Här visar de 40 senaste.

E
Ekanjd
7 februari 2024 09:20
Det här spelet är bra för att man lär sig mer och mer in för prov och man blir bättre på matte.
E
En människa som njuter av livet ;)
29 januari 2024 19:11
Detta spel gör det sååå mycket lättare i matteboken för att vi håller på med det! Rekommenderas. När man väl har förstått blir det faktiskt riktigt enkelt!
E
En som inte är bra på matte
26 januari 2024 11:14
jag tycker spelen är bra och det finns lätta och svåra! jag har lärt mig och jag själv tycker inte jag är bra på matte. Rekomenderar!
K
kalle
14 november 2023 08:50
jag tycker att de här spelet är jätte bra
N
Noodels
25 oktober 2023 13:05
ganska bra hade kunnat vara lite lättare men jag lär mig ganska snabbt ändå rekommenderar verkligen om man vill lugga extra inför prov!
Anonym
10 oktober 2023 09:46
bra, det här hjälpte mig vid uppkommande prov
J
Jag
8 oktober 2023 08:45
bra för att jag hade glömt min mattebok i skolan sen hittade jag denna matte spel
I
Im to good for ya
6 oktober 2023 08:36
bra för att det hjälpte när jag jobbade i matteboken
M
Matte är bra att lära sig!
5 april 2023 10:27
Jag tycker spelet är bra! Det hjälper mig att lära mig nya grejer så att jag kan utveckla min förmåga och allt! Jag rekommenderar det här spelet för att det hjälper till prov och allt du vill lära dig. Det går väldgit fort att lära sig här på elevspel och det blir mycket enklare så jag rekommenderar att spela det hät spelet. Tack för mig!
Anonym
24 mars 2023 11:06
Jag tyckte det var jätte kul:) det var det roligaste spelet jag har spelat. Tumme upp på detta spel!
G
ggs
21 mars 2023 14:55
hjälpte med uppkomande prov tack
G
ggs
14 mars 2023 14:45
bra spel hjälpte med uppkommande prov
G
gillar inte matte
23 februari 2023 09:19
roligt för ett matte spel ig, men helt ok
G
guten tag
21 februari 2023 14:54
bra spel fast det är samma frågor hela tiden
P
Peningo Ingvardson
16 februari 2023 09:08
Helt ok, men inget svårt. Men helt ok
Anonym
27 januari 2023 08:46
det är inte det bästa men ett bra spel är det
K
Kelly
23 januari 2023 11:20
Jag har svårt för detta för det är för svårt för mig.
E
el
19 januari 2023 09:21
jag tycker att det är ganska bra
Anonym
15 november 2022 08:13
Jag tyckte att detta var helt ok, men va inte det bästa som ja kan spela men aja.
H
Hille
11 november 2022 12:18
Du anonyma som vill logga in,när du kommer så står det högst upp "logga in"
H
Hille
18 oktober 2022 12:40
Du anonyma som vill logga in, när du kommer in så står det högst upp ”logga in”
H
hej
18 oktober 2022 11:20
bra för att vara ett skol spel
Anonym
13 oktober 2022 13:28
bra roligt ok elevspel har bra spel
G
gte24
3 oktober 2022 10:08
bra roliga träningar kreativt.
Anonym
5 september 2022 11:16
Okej för att vara ett skolspel
N
norsk person
23 maj 2022 13:17
jag vill ha flera flersvars frågor
D
d
10 maj 2022 08:49
jätte bra övning super bra träning
Anonym
16 mars 2022 08:14
spelet är jätteroligt, men på nivå 19 så kan man inte skriva > =
Anonym
25 november 2021 13:33
jag vill kunna logga in men vet inte hur
R
Randa
23 november 2021 17:10
Bra men olika saker jag inte förstår
N
N
19 oktober 2021 10:29
Väldigt bra hemsida. Man lär sig mycket!
Vi använder denna hemsida mycket i skolan och så! :] rekommenderar verkligen att ni borde testa! :)
Anonym
21 september 2021 15:19
Till alla som säger att det är krångligt när det stor i oordning (t.ex 5 ental, 9 tiotal) så ska det vara krångligt, det är där för att du ska vara uppmärksam och läsa frågan ordentligt vilket många är dåliga på och behöver bli bättre på.
Anonym
2 maj 2021 18:45
Spelet är helt okej, mitt mål ar att få det bästa djuret
A
Anime girl
25 april 2021 14:40
helt okej... fast det kommer bara samma frågor so om man räknar på papper som jag så ser man ju alla svaren där ifrån... vad jag säger är att det bara kommer samma frågor. men ändå helt kul när man får medalj efter medalj :>
A
Anime girl
18 april 2021 17:12
helt okej... fast det kommer bara samma frågor so om man räknar på papper som jag så ser man ju alla svaren där ifrån... vad jag säger är att det bara kommer samma frågor. men ändå helt kul när man får medalj efter medalj :>
Anonym
17 mars 2021 16:46
bra att elevspel finns och har alt möjlit
Anonym
18 februari 2021 13:18
jag tycker att elevspel är jätte bra för min studier! jag rekomenderar verkligen! :)
Anonym
8 februari 2021 10:15
jag skrev "ental" och det var rätt men jag fick fel det va "8 ental" istället
Anonym
5 februari 2021 10:48
den är nja de första var inte jätte bra men längst sist var det bra
A
Alexander
4 februari 2021 11:17
Det är så där men det är bra:)

Fler fördelar med plusmedlemskap