Avrundning grunderna

1
Tiotal
Avrundning 1, Flervalsfrågor
2
Tiotal
Avrundning 2, Flervalsfrågor
3
Tiotal
Avrundning 3, Lucktext
4
Tiotal
Avrundning 4, Flervalsfrågor
5
Tiotal
Avrundning 5, Flervalsfrågor
6
Tiotal
Avrundning 6, Lucktext
7
Hundratal
Avrundning 1, Flervalsfrågor
8
Hundratal
Avrundning 2, Flervalsfrågor
9
Hundratal
Avrundning 3, Lucktext
10
Hundratal
Avrundning 4, Flervalsfrågor Svår
11
Ental
Decimal1, Flervalsfrågor
12
En decimal
Decimal2, Flervalsfrågor Svår
13
Två decimaler
Decimal3, Flervalsfrågor Svår
14
Tre decimaler
Decimal4, Flervalsfrågor Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Avrundning grunderna på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 14. Tre decimaler (Decimal4).
1 timme sedan efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 11. Ental (Decimal1).
1 timme sedan efter 57 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 14. Tre decimaler (Decimal4).
1 timme sedan efter 51 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Tiotal (Avrundning 1).
1 timme sedan efter 1 sekunds spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 11. Ental (Decimal1).
1 timme sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 10. Hundratal (Avrundning 4).
1 timme sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 7. Hundratal (Avrundning 1).
1 timme sedan efter 42 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 6. Tiotal (Avrundning 6).
1 timme sedan efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Tiotal (Avrundning 2).
1 timme sedan efter 5 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Tiotal (Avrundning 1).
1 timme sedan efter 1 minuts spelande.

Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Spelet Avrundning grunderna

Instruktioner till Avrundning grunderna

Du får öva på avrundning från närmaste 100-tal till tusendel. Använd dig av de matematiska regler som du vet finns.

1. Tiotal (Avrundning 1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Tiotal (Avrundning 2)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 100 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Tiotal (Avrundning 3)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Tiotal (Avrundning 4)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 48 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Tiotal (Avrundning 5)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 40 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Tiotal (Avrundning 6)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 31 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

7. Hundratal (Avrundning 1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 36 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Hundratal (Avrundning 2)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 39 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Hundratal (Avrundning 3)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 38 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

10. Hundratal (Avrundning 4)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Ental (Decimal1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 100 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. En decimal (Decimal2)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 100 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Två decimaler (Decimal3)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 50 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Tre decimaler (Decimal4)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 50 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Avrundning grunderna. Maximala antalet poäng (14 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 14 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Avrundning grunderna kan du totalt få 14 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
En användare (id 52026)
Uppdaterat
2016-10-16
Publicerat online
2015-12-14
Unikt id
3632
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 1 639
5
935
4
128
3
109
2
79
1
388

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 14 kommentarer om detta kunskapsspel.

U
U simba hehe
4 mars 2024 18:28
Den var SUPER BRA!!! tack vare elevspel så är jag bra på matte och de andra ämnena till och med läraren sa att hon behövde inte oroa för mig för att jag var bra på alla ämnena. Den här spelen är så bra ,FANTASTISKT!!! Tack så mycket Elevspel.
L
Ludvig
11 oktober 2023 11:43
Bästa spelet på matte 10/10 nice
S
Siri
25 maj 2023 11:03
Ibland är spelet lite trögt. Men bättre än att räkna i matteboken.
Anonym
17 april 2023 09:30
det är bra fast fattar inte ibland
C
Carl
25 november 2022 10:49
kull spel jag menar väldigt kul!
A
asdaddd
20 maj 2022 09:06
hej roligt spel och lärorikt spel
Anonym
22 september 2020 13:29
Väldigt bra spel! försök att fixa lite mer utmaningar annars är det perfekt!!
A
Andreas Koppfeldt
25 mars 2019 09:58
Ett väldigt bra spel. Jag skulle rekommendera detta spel för att det är lätt att lära sig hur man ska göra.
M
Martin Blomgren
4 oktober 2018 15:05
Till Din mamma

Man skall avrunda till 3 decimaler, det är själva uppgiften här och inte till 2 decimaler.
D
Din mamma
4 oktober 2018 10:42
Spelet är lite trasigt. Skulle svara på en avrundning som blev 82,510 å då har min lärare sagt att man kan ta bort nollan så det blir 82,51 men då ger spelet fel svar. Försök gärna fixa detta. Annars är det ett bra spel.
Anonym
12 september 2017 10:06
Bra spel.jag gillar det.
Anonym
29 juli 2017 17:59
jag kan avrundning, fick i alla fall alla rätt!
J
Jonas
10 juli 2017 21:49
Bra avrundning 5/5. Jag kan avrundning.
Anonym
5 september 2016 09:54
Väldigt bra kan man väll säga lite lätt och svårt vilket jag tycker är bra så 5/5

Fler fördelar med plusmedlemskap