Familjefoton

1
Hitta familjeorden
Del 1, Bokstavsbräde
2
Hitta familjeorden
Del 2, Bokstavsbräde
3
Översätt
Svenska -> engelska, Lucktext Svår
4
Lägesord mm
Svenska till/från engelska, Flervalsfrågor
5
Fyll i luckorna
Engelska meningar, Lucktext Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Familjefoton på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 5. Fyll i luckorna (Engelska meningar).
2024-06-14 10:32 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Lägesord mm (Svenska till/från engelska).
2024-06-14 10:30 efter 31 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Översätt (Svenska -> engelska).
2024-06-14 10:29 efter 45 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Översätt (Svenska -> engelska).
2024-06-14 10:28 efter 55 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Översätt (Svenska -> engelska).
2024-06-14 10:27 efter 2 minuters spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 2. Hitta familjeorden (Del 2).
2024-06-14 10:26 efter 2 minuters spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Hitta familjeorden (Del 1).
2024-06-14 10:24 efter 6 minuters spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 2. Hitta familjeorden (Del 2).
2024-06-05 10:34 efter 3 minuters spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Hitta familjeorden (Del 1).
2024-06-05 10:31 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Fyll i luckorna (Engelska meningar).
2024-06-03 12:28 efter 26 sekunders spelande.

Engelska familje- och positionsord som används vid beskrivningar.

Spelet Familjefoton

Instruktioner till Familjefoton

Orden du får träning i, hjälper dig när du ska beskriva din familj och när du samtalar om tex familje-/skolfoto på engelska. Du tränar engelska familjeord och lägesord på engelska.

1. Hitta familjeorden (Del 1)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 7 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hitta familjeorden (Del 2)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 7 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Översätt (Svenska -> engelska)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 3 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 3 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 4 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Lägesord mm (Svenska till/från engelska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Fyll i luckorna (Engelska meningar)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 3 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 3 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 4 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Familjefoton. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Familjefoton kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-06-15
Publicerat online
2017-01-13
Unikt id
5897
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 118
5
73
4
15
3
9
2
2
1
19

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

L
LazarLazar
15 oktober 2018 09:20
Bra spel fast på nivå 5 så säger de svaret nästan. De ska säga det på svenska men det står på engelska. Förresten så ska det vara mellanrum mellan å och siffrorna.

Fler fördelar med plusmedlemskap