Välj djur

Som elev kan du nu välja vilket djur som ska visas i resultatrutan. Logga in som elev och gå till sidan som visas aktuell rankingnivå. Dit hittar du genom att klicka på ditt djur i resultatrutan, eller klicka på Rankingnivå-knappen på din medlemssida. På den sidan kan du sedan klicka på det djur du vill ska visas. Du kan bara välja bland de djur som du redan fått.

33