Två nya kategorier i spelen

Nu har jag lagt till två nya kategorier av ord och bild i spelen hitta ordet och begynnelsebokstav.

Kategorierna är väder och skola och de har tillsammans cirka 30 olika ord/bild-par.

4