Skapa spel med blandade speltyper

Nu går det att skapa spel med blandade speltyper. Alla befintliga spel är omgjorda så att en spelskapare kan lägga till fler nivåer av valfri speltyp. Vi hoppas att detta gör så att ni får lättare att skapa nivåer som blir stegvis svårare för det ni vill träna eleverna på.

Olika speltyper i ett spelEtt tips är att börja med flervalsfrågor på en nivå och sedan övergå till frågor med fritextsvar för samma frågor i nästa nivå.

1