Skapa diplom till dina elever

Så här i slutet på termin och läsår kommer nu en efterlängtad nyhet på Elevspel. Nu kan du som lärare skapa diplom åt dina elever. Du kan skapa åt dina egna elever, men också åt de elever som finns i grupper du administrerar. Du väljer vilka elever som du vill utfärda diplomen åt, vilken tidsperiod sammanställningen ska räknas ihop på, om du vill kunna skriva dit din egen namnteckning samt eventuell hälsning. Så här kan ett diplom se ut:

Diplom exempel

Diplomen genereras som en PDF-fil så du behöver ha ett program som kan läsa sådana filer. När du ska skriva ut diplomen så bör du skriva ut dem i färg för att valörerna på medaljerna ska synas.

1