Sätt tidsgräns på spelomgång

På de flesta spel på Elevspel är det ingen tidspress. För vissa elever kan det vara sporrande att klara något inom en viss tid. Det kan t.ex. vara att klara en viss multiplikationstabell inom 30 sekunder. Nu går det att sätta tidsgränser på spelomgångar när du skapar uppdrag åt dina elever. Vill du att eleven ska få denna utmaning kan du nu aktivera tidtagningen med maxtid när du skapar eller redigerar ett uppdrag.

Notera att elever då kommer att se en tidtagning under spelomgången:

När det återstår 10 sekunder blir tidtagningen gul och om tiden överskrids blir tidtagningen röd. Eleven kommer att få spela klart sin omgång, men den kommer att klassificeras som ej avklarad inom tidsgräns i uppföljningen.

1