Privata spel åt dina grupper

Har du flera grupper med elever som du vill ska få spela dina spel? Nu kan du ge dem behörighet att spela dina spel. Det finns en ny behörighetsnivå på spelen som heter Mina grupper och låter alla elever i dina grupper spela spelet. Behörigheten sätter du på sidan där du skapar och redigerar dina spel:

behorighet egna spel

Det finns nu fyra olika behörighetsnivåer på egna spel:

Alla

Spelet blir publikt tillgängligt för alla elever och oinloggade besökare på Elevspel. Vi är tacksamma för att du låter ditt spel ha denna behörighet, men vi är väldigt noga med kvaliteten på våra spel och se till att det följer våra riktlinjer för publika spel. Eleverna ser ditt spel dels på de vanliga ämnessidorna, men även på medlemssidan Spel av lärare.

Mina grupper

Skapa en grupp och bjud in en annan lärare. När den läraren lägger in någon av sina elever i din grupp så kommer dem att få tillgång till alla dina spel som har denna behörighet. Alla dina elever har naturligtvis också tillgång till spelet, även om de inte ingår i någon av dina grupper. Eleverna ser ditt spel dels på de vanliga ämnessidorna, men även på medlemssidan Spel av lärare.

Mina elever

Enbart dina egna elever som du ansvarar för har tillgång till spelet. Elever som du har tillgång till via grupper ser inte spelet. Eleverna ser ditt spel dels på de vanliga ämnessidorna, men även på medlemssidan Spel av lärare.

Ingen

Enbart du själv ser spelet. Detta läge används med fördel under spelskapandet.

0