Lättare formatera texter

Vi har infört en mer avancerad textredigera på flera funktioner på Elevspel:

  • Vid skapande av egna spelnivåer av typen Lucktext så kan du nu formatera texterna med följande stilar: fel, kursiv, understruken, genomstruken, upphöjd, nedsänkt.
  • När du beskriver ett eget spel har du samma textformatering som ovan och du kan nu även skapa punktlista och numrerad list.
  • När du skickar meddelanden eller skapar ett uppdrag till dina elever eller till dina lärare har du samma textformatering som ovan och kan nu också lägga in interna eller externa länkar till andra webbplatser.

Hör av dig om det är något annat du saknar på Elevspel!

2