Fortsätt spela uppdrag

En efterfrågad funktion har varit att kunna låta eleverna fortsätta spela uppgifterna i ett uppdrag som de tilldelats, även efter att de klarat av uppgiften. Nu finns det en inställning vid skapandet av ett uppdrag där du som lärare kan välja om eleverna ska kunna fortsätta spela uppgifterna.

Detta är en skärmdump av hur det ser ut för en elev när ett uppdrag skall spelas. Den sista uppgiften är avklarad, men alla tre uppgifter är ändå spelbara. Skulle inställningen ”Fortsätt spela” vara satt till nej så skulle den sista uppgiften ej vara spelbar och play-knappen skulle vara borta.

Observera att om du väljer att låta eleverna fortsätta spela så kommer de efterföljande omgångarna ändå inte att räknas in i uppdraget när du gör uppföljning på uppdraget, eftersom uppgiften redan är klar och det skulle därför förstöra statistiken för uppdraget. För att få en uppföljning på de efterföljande omgångarna behöver du göra uppföljningen på det aktuella spelet istället för uppdraget.

25