Förenklade speltyper till egna spel

Vi har nu städat bland speltyperna så att man inte behöver välja om en nivå ska ha bilder på alla frågor eller inte. Nu kan man välja detta på varje fråga istället. Det innebär också att du bara behöver välja mellan fyra olika speltyper när du skapar spel. Läs här hur du skapar egna spel.

0