Förbättrad elevuppföljning

Nu är det enklare för dig som förälder eller lärare att följa upp dina elever. Framförallt är det lättare att få en överblick över de uppdrag du skapat. Har någon redan gjort färdigt och behöver ett extra-uppdrag? Kolla in den nya uppföljningen genom att logga in och gå till:

/medlem/uppfoljning/

Skicka in synpunkter om du tycker något är knasigt eller kan göras bättre! Kontaktuppgifter finns längst ned.

1