Flytta elever

Nu kan du som lärare eller förälder flytta en eller flera av dina elever till en annan lärare eller förälder. Det kan vara bra om t.ex. en elev börjat använda Elevspel hemma och sedan börjar använda det i skolan. Då kan föräldern flytta över sitt barn till läraren och då behåller eleven alla sina insamlade kunskapspoäng och medaljer och alla resultat. Det är också användbart när en lärare slutar vara lärare för en klass. Klassens elever kan då flyttas till deras nya lärare.

byt lärareDu hittar funktionen när du loggar in och klickar på knappen Mina elever. Där klickar du på namnet på en av dina elever. Då finns en knapp Ändra… där du får ange en e-postadress dit du vill skicka en förfrågan om att överta ansvaret för den eleven. När du gör det skickas ett e-postmeddelande till den nya läraren och om den läraren accepterar att ta över ansvaret så behöver hon endast klicka på länken i e-postmeddelandet. Sedan är hon ansvarig för den eleven.

1